ດື່ມນ້ຳແບບໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນດີີ...

ທຸກຢ່າງມີຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍ ສະເໝີ ຫລາຍກໍ່ບໍ່ດີ ແບບການດື່ມນ້ຳ ທີວ່າກັນວ່າດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ ກໍ່ຈະດີ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງມີສົມດຸນ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນຮູ້ຈັກການດື່ມນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຜົນດີີກັບຮ່າງກາຍເຮົາສຳຫລັບການດື່ມນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດື່ມນ້ຳ 2-3 ແກ້ວຕິດຕໍ່ກັນໃນທັນທີ ຫັນມາໃຊ້ວິທີການດື່ມໄປເລື່ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ນຳນ້ຳເຫລົ່ານັ້ນໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວນຢຸດການດື່ມນ້ຳພ້ອມໆ ກັບການກິນອາຫານ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານເຈືອຈາງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຍ່ອຍບໍ່ດີໄດ້ ຄວນເລືອກດື່ມນ້ຳກ່ອນການກິນອາຫານຢ່າງຫລາຍບໍ່ເກີນ 1 ຈອກ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍມີປະສິດທິພາບໃນການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ເຕັມທີ່ ຫລັງກິນອາຫານສຳເລັດແລ້ວ 40 ນາທີ ຄ່ອຍດື່ມນ້ຳຕາມປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ້ກະເພາະໄດ້ມີການຍ່ອຍອາຫານກ່ອນ

ການແບ່ງໄລຍະເວລາການດື່ມນ້ຳ

ນອກຈາກການດື່ມນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ກໍ່ຍັງຕ້ອງມີການແບ່ງເວລາ ແລະ ປະລິມານການດື່ມນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ດູດຊັບເອົາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງສົມບູນ ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າ ເຮົາຕ້ອງດື່ມນ້ຳເວລາໃດ ແລະ ປະລິມານເທົ່າໃດກັນແນ່.ຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າດື່ມ 1 ຈອກ ເພາະເປັນໄລຍະເຊົ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເລືອດສູງ ເລືອດຈະມີລັກສະນະຂາດນ້ຳ

ຕອນສວຍໆ ປະມານ 2 ຈອກ ໄລຍະນີ້ເປັນໄລຍະທີ່ມີຂອງເສຍເກີດຂຶ້ນ ເພາະຮ່າງກາຍໄດ້ເຮັດວຽກໄປໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ສະນັ້ນຈຶ່ງຄວນດື່ມນ້ຳເພື່ອມາຊຳລະຂອງເສຍເຫລົ່ານັ້ນອອກໄປ

ຕອນສວຍໆ ແລະ ຕອນແລງໆ ໄລຍະລະປະມານ 3 ຈອກກ່ອນນອນໃຫ້ດື່ມນ້ຳອີກ 1 ຈອກ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳທີ່ດື່ມໄຫລວຽນລ້າງສິ່ງຕົກຄ້າງໃນລຳໄສ້ ແລະ ກະເພາະອາຫານ ແລະ ຍິ່ງຖ້າເປັນນ້ຳອຸ່ນແລ້ວຈະຍິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຫລັບສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ

ດື່ມນ້ຳອຸ່ນ

ນອກຈາກການດື່ມນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ການແບ່ງໄລຍະເວລາ ແລະ ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມແລ້ວ ອີກໜຶ່ງສິ່ງສຳຄັນນັ້ນຄື ການເລືອກດື່ມນ້ຳອຸ່ນ ເພາະນ້ຳອຸ່ນນັ້ນດື່ມງ່າຍກວ່ານ້ຳທຳມະດາ ເພື່ອໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳທີ່ດື່ມບໍ່ຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ ຈະໄດ້ບໍ່ເປັນການໄປດຶງອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍໃຫ້ເຢັນລົງ ອຸນຫະພູມໂດຍປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົານັ້ນຢູ່ທີ່ 36-37 ອົງສາ ຖ້າເຮົາດື່ມນ້ຳເຢັນໆ 2 ອົງສາ ນໍ້າເຢັນຈະຕ້ອງໄປດຶງຄວາມຮ້ອນຂອງຮ່າງກາຍມາເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳເທົ່າກັບຮ່າງກາຍ ການດູດຊຶມຈະເຮັດວຽກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ເສຍເວລາໃນການປັບສົມດຸນໃຫ້ຄືນສູ່ປົກກະຕິການດື່ມນ້ຳ ຍັງຕ້ອງມີວິທີການດື່ມທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແຕ່ຢ່າລະເລີຍກັນເປັນອັນຂາດ ເບິ່ງແຍງຮ່າງກາຍເຮົາຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເພື່ອຄວາມແຂງແຮງໃນມື້ໜ້າ

Post a Comment

0 Comments