ເຕັກນິກການແລ່ນແບບໃດ ບໍ່ໃຫ້ປວດເຂົ່າ...

ການແລ່ນເປັນການອອກກຳລັງກາຍທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປະຫຍັດ ແຕ່ບາງເທື່ອເຕັກນິກການແລ່ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ລວມເຖິງເກີບ ຫລື ສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ອຳນວຍກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໄດ້ເຊັ່ນກັນ.ເຄັດລັບສຸຂະພາບມີ 5 ວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການປວດເຂົ່າ ຂະນະແລ່ນມາຝາກ-ຄວນອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍ ແລະ ຢືດກ້າມເນື້ອໃຫ້ພຽງພໍ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຍ່າງໄວ ຫລື ແລ່ນຫລາຍໆ ກ່ອນທີ່ຈະແລ່ນເຕັມທີ່ ລວມທັງຄວນຢືດກ້າມເນື້ອຮອບເຂົ່າ ແລະ ຂໍ້ຕີນທຸກເທື່ອ ເພື່ອໃຫ້ມີການປັບໂຕຂອງກ້າມຊີ້ນ ທີ່ໃຊ້ໃນການອອກກຳລັງກາຍ ເຊັ່ນ: ການຫຍຽດເຄົ່າຊື່ ແລະ ຈັງກ້າມຊີ້ນຕົ້ນຂາຄ້າງໄວ້ 5 ວິນາທີຕໍ່ເທື່ອ, ເຮັດປະມານ 10-20 ເທື່ອຕໍ່ມື້.

-ເລືອກຊື້ເກີບແລ່ນໃຫ້ເໝາະສົມ ເກີບທີ່ໃຊ້ຄວນມີພື້ນກັນແຮງກະທົບທີ່ພຽງພໍ ແລະ ມີຄວາມກະຊັບພໍດີກັບຕີນ ເຊິ່ງຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ຂາຍມັກຈະມີການແຍກປະເພດເກີບກິລາຊະນິດຕ່າງໆໄວ້ແລ້ວ.-ຄວນກວດເບິ່ງລັກສະນະຕີນວ່າຜິດປົກກະຕິຫລືບໍ່ ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພົບຄື: ພາວະຕີນແປຖ້າເຈົ້າມີຕີນແປ ເວລາແລ່ນດົນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດເຂົ່າ ແລະ ຂໍ້ຕີນໄດ້.

-ບໍ່ຄວນແລ່ນ ກ້າວຕີນຍາວເກີນໄປ ຫລື ຍົກເຄົ່າສູງເກີນໄປ ເພາະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ເຂົ່າຕ້ອງງໍຫລາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາປວດເຂົ່າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.-ຄວນແລ່ນໂດຍລົງນ້ຳໜັກທີ່ສົ້ນຕີນ ການແລ່ນໂດຍລົງນ້ຳໜັກທີ່ປາຍຕີນດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດຶງຝ່າຕີນ ປວດກ້າມຊີ້ນຕີນ ແລະ ຍັງເກີດແນວແຮງທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ຜ່ານຕໍ່ຂໍ້ເຂົ່າ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງງໍເຂົ່າຫລາຍຂຶ້ນຂະນະແລ່ນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປວດເຂົ່າທາງໜ້າໄດ້.

ແຕ່ຖ້າຫາກມີພາວະຂໍ້ເສື່ອມຢ່າງຊັດເຈນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ການອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍວິທີອື່ນໆ ເຊັ່ນ:ລອຍນໍ້າ, ໂຍຄະ ຫລື ຍ່າງໄວແທນການແລ່ນ.

Post a Comment

0 Comments