ເພາະວັນຕໍ່ໜ້າຂຶ້ນກັບມື້ນີ້...!!!

ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈຂຽນເພື່ອໃຫ້ເປັນແນວທາງ ແລະ ຂໍ້ຄິດໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມທຸກຄົນ, ຫຼື ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີລູກກຳລັງສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມ. (ຖ້າພວກທ່ານຕັ້ງໃຈອ່ານໃຫ້ຈົບກໍ່ຄົງຈະດີ ເພາະຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບພວກທ່ານ)ທຸກຄັ້ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໄປສອນໜັງສືນັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກເປັນປະຈຳກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄື ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຄວາມເປັນນັກຮຽນໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄືຕ້ອງເສັງຈົບຊັ້ນ ມໍ 7 ໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສູງໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົວເລກເຂົ້້າຮຽນສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນຕ້ອງສາມາດເສັງເຂົ້າລະດັບມະຫາໄລໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.

ນັກຮຽນທີ່ເສັງຈົບມໍ 7 ໄດ້ທີ່ 1 ຫຼື ໄດ້ຄະແນນສູງນັ້ນ ຄະເຈົ້າກຽມເສັງມາຫຼາຍປີ, ບາງຄົນກຽມແຕ່ ຕອນຮຽນຢູ່ຫ້ອງ ມໍ 1.
ປະຈຸບັນເຫັນນ້ອງນັກຮຽນຫຼາຍພັນຄົນກຳລັງກະກຽມສອບເສງເຂົ້າສາຍວິຊາຮຽນທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະ ຕ້ອງການຮຽນ, ຊຶ່ງບາງຄົນກໍ່ມີຄວາມພ້ອມເຕັມທີ່ພ້ອມປະເຊີນໜ້າກັບບົດສອບເສັງ, ແຕ່ນ້ອງນັກຮຽນບາງຄົນຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນກະກຽມ ແລະ ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນບາງຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ຮອດຈະກະກຽມເສັງເຂົ້າມະຫາໄລແນວໃດ.ເອົາເປັນວ່າມາເຂົ້າເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະແຊຣປະສົບການກັບນ້ອງນັກຮຽນກໍ່ຄື:

1. ຢາກບອກວ່າຖ້ານ້ອງນັກຮຽນມາກະກຽມເສັງເຂົ້າມະຫາໄລຕອນນີ້, ນ້ອງກຽມເສັງຊ້າເກີນໄປແລ້ວເພາະເວລາໜຶ່ງເດືອນມັນສັ້ນເກີນໄປສໍາລັບກຽມສອບເສັງເຂົ້າມະຫາໄລ, ແຕ່ກໍ່ຖືວ່າເປັນການດີກວ່າບໍ່ໄດ້ກະກຽມຫຍັງເລີຍ (ແຕ່ຖ້ານ້ອງເສັງໄດ້ອ້າຍກໍ່ດີໃຈນຳ).

2. ໂອກາດທີ່ຈະເສັງຕິດມີໜ້ອຍຫຼາຍ ( ຖ້ານ້ອງບໍ່ໄດ້ເປັນນັກຮຽນາເກັ່ງແທ້ໆ).3. ຫົວຂໍ້ສອບເສັງມັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມສາມາດແທ້ໆເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຕອບຖືກ, ໂດຍສະເພາະວິຊາ ເລກ, ຟີຊິິກ, ເຄມີ ລວມເຖິງວິຊາທີ່ຕ້ອງໄດ້ອ່ານ.

(ຈັງໃດກໍ່ພະຍາຍາມໃຊ້ເວລາໄລຍະໜຶ່ງເດືອນກະກຽມໃຫ້ເຕັມທີ່)

ປະຈຸບັນເຮົາຈະເຫັນວ່າມີນັກຮຽນຫຼາຍພັນຄົນຈົບ ມໍ 7 ມາບາງຄົນກໍ່ເສັງໄດ້ ແລະ ຫຼາຍພັນຄົນກໍ່ເສັງບໍ່ໄດ້, ຖ້າເສັງໄດ້ກໍ່ຍິນດີນຳເພາະພວກນ້ອງຈະບໍ່ໄດ້ເປັນພາລະຂອງພໍ່ ແລະ ແມ່ ຫຼາຍ, ແຕ່...ຖ້າພວກນ້ອງເສັງ ຈົບມໍ 7 ໄດ້ຄະແນນທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຕົວເລກຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ເສັງ ເຂົ້າມະຫາໄລກໍ່ບໍ່ໄດ້, ຄົນທີ່ທຸກໃຈ ແລະ ຫຍຸ້ງຢາກກໍ່ຄືພວກນ້ອງ ຊຶ່ຕໍ່ມາກໍ່ຄືພໍ່ ແລະ ແມ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈົກຖົງເງິນຈ້າງ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນລາຄາແພງໃຫ້ພວກນ້ອງ.

ຂອບໃຈທີ່ອົດທົນອ່ານມາຮອດຕອນນີ້:ຊຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະມາບອກວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ຈຶ່ງຈະສາມາດເສັງໄດ້ຄະແນນສູງຕອນເສັງຈົບມໍ 7 ແລະ ສາມາດເສັງເຂົ້າມະຫາໄລໄດ້ :

1. ພວກນ້ອງຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເສັງ ມໍ 7 ແລະ ກະກຽມເສັງເຂົ້າມະຫາໄລໄປພ້ອມ, ກຽມໄດ້ໄວເທົ່າໃດຍິ່ງເປັນການດີ, ກຽມຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້, ຕອນຮຽນຢູ່ ມໍປາຍ ຂ້າພະເຈົ້າກຽມແຕ່ຢູ່ ມໍ 4 ແຕ່ ຍັງມີນັກຮຽນຄົນອື່ນກຽມເສັງ ມໍ 7 ແຕ່ ມໍ 2. ( ເຫັນບໍ່ເໜືອຟ້າຍັງມີຟ້າ).

2. ອາວ....ແລ້ວຈະໄປກຽມຢູ່ໃສ ລະອ້າຍ? ອັນນີ້ຕ້ອງຖາມເບິ່ງຕົວນ້ອງເອງແລ້ວລະວ່າຢາກຈະກຽມເສັງແທ້ບໍ ແລະ ຢາກເສັງຈົບມໍ 7 ໄດ້ຄະແນນສູງແທ້ບໍ, ຕ້ອງການຮຽນວິຊາອາຊີບທີ່ຕົວເອງມັກແທ້ບໍ, ຢາກມີຊີວິດທີ່ດີໃນວັນທາງໜ້າແທ້ບໍ, ຄົນເຮົາເວລາມັກສິ່ງໃດກໍ່ຈະພົບສິ່ງນັ້ນ, ມັກກິນເບຍກໍ່ມີໝູ່ກິນເບຍ, ມັກຮຽນກໍ່ຈະມີໝູ່ຮຽນ. ແຕ່ຈະບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງໜຶ່ງ, ຢູ່ໂຮງຮຽນພວກນ້ອງ ຈະມີນັກຮຽນບາງຄົນ ຫຼື ບາງກູ່ມ ຊຶ່ງກຸ່ມພວກນີ້ ຈະມັກພາກັນກະກຽມເສັງ ເພື່ອຈົບ ມໍ 7 ໂດຍສະເພາະ, ລອງຊອກສືບເບິ່ງ, ຖ້າເຫັນກໍ່ເຂົ້າໄປລົມນຳຄະເຈົ້າ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ຄວາມຈິງໃຈໃນການສ້າງມິດຕະພາບກັບຄົນກຸ່ມນີ້. ກຸ່ມທີ່ມີຈຸດໝາຍອັນດຽວກັນ. ແຕ່ຖ້າຢູ່ໂຮງຮຽນບໍ່ມີໝູ່ທີ່ຮຽນກຽມ ເຮົາກໍ່ສ້າງກຸ່ມຂຶ້ນມາ, ຖ້າໝູ່ບໍ່ມາເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອກະກຽມນຳ ເຮົາກໍ່ກຽມເອົາຄົນດຽວໂລດ.
3. ລ່າ ແລະ ຊອກຂໍ້ສອບເສັງເກົ່າມາຮຽນເຮັດຈົນເລື່ອງ ແລະ ມີຄວາມວ່ອງໄວ.4. ສະຫຼຸບ ແລະ ຈື່ຈຳບົດຮຽນທັງໝົດໃຫ້ໄດ້ ( ແນ່ນອນ 1 ເດືອນ ນ້ອງບໍ່ສາມາດຈື່ໄດ້ທັງໝົດ, ແຕ່ຖ້ານ້ອງກຽມມາ 1 ປີ, 2 ປີ, 3 ປີ,4 ປີ, 5 ປີ ເພື່ອເສັງຈົບ ມໍ 7 ແລະ ເສັງເຂົ້າຮຽນມະຫາໄລໂດຍສະເພາະ, ອ່ານທົບທວນຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ, ອ່ານຈົນເຂົ້າໃຈແຈ້ງ, ແນ່ນອນເວລາເສັງ ນັ່ງສັ່ນຂາຕອບຢ່າງສະບາຍ).

ຄິດວ່າຂຽນມາຮອດນີ້ກໍ່ຍາວຫຼາຍແລ້ວ, ໃຈກໍ່ຢາກຂຽນຍາວກວ່ານີ້ ແຕ່ພວກເຈົ້າຄືຈະຂີ້ຄ້ານອ່ານ,
ສະຫຼຸບສັັ້ນໃຫ້ກໍ່ຄື, ຖ້າເຈົ້າຈົບມໍ 7 ແລ້ວ ກໍ່ຄົງຈະຊ້າໄປແລ້ວ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານຄົງຈະບໍ່ຢາກໃຫ້ນ້ອງຂອງທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານ ພົບກັບເລື່ອງແບບນີ້ ແລະ ເຫດການແບບນີ້ (ອົມກົ້ນບິກ, ເດົາເອົາຄຳຕອບ, ແລະ ສຸດທ້າຍຄືບໍ່ສາມາດແກ້ ແລະ ຕອບຄຳຖາມໄດ້).

ຈົ່ງບອກຕໍ່ກັບຄະເຈົ້າວ່າ: ການກະກຽມເພື່ອສອບເສັງນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນໂດຍສະເພາະກຽມເສັງຈົບ ມໍ7 ແລະ ກຽມເສັງເຂົ້າມະຫາໄລ, ສະນັ້ນຄວນຮຽນກະກຽມເພື່ອເສັງຈົບ ມໍ 7 ໄວ້ (ໄວເທົ່າໃດຍິ່ງ

ເປັນການດີ) ເລີ່ມ ແຕ່ ມໍ 3-4-5 ຍິ່ງເປັນການດີ.

ແລ້ວເມື່ອວັນເວລາເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມໍ 7 ມາ ຮອດ ແລະ ເສັງເຂົ້າມະຫາໄລມາເຖິງ ພວກນ້ອງກໍ່ສາມາດເຮັດຂໍ້ສອບເສັງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.ຂອບໃຈທີ່ເສຍເວລາອ່ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານດີຂື້ນ.

ທີ່ມາ:ເຂົ້າຕົ້ມລາວ

Post a Comment

0 Comments