ຊີ້ນດາດ ບຸບເຟ່ ອັນຕະລາຍທີ່ແຝງມາກັບຄວາມແຊບ...

ຫລາຍຄົນກໍ່ຄົງມັກກັບການສັງສັນດ້ວຍອາຫານທີ່ອີ່ມແລ້ວຄຸ້ມ ທີ່ສາມາດເລືອກກິນອາຫານຫລາຍຢ່າງໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ຕາມຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດປ້າຍບອກວ່າ ບຸບເຟ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບກຸ່ມຄົນທຸກໄວ ທັງໄວໜຸ່ມ, ໄວຮຽນ, ໄວເຮັດວຽກ ຄົງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ກັບອາຫານບຸບເຟ ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ຊີ້ນດາດ ແຕ່…ທຸກຄົນຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ ຊີ້ນດາດທີ່ແສບສຸດຍອດຂອງທ່ານນັ້ນມີອັນຕະລາຍຫຍັງແອບແຝງຕົວມາແດ່? ຮ້ານຊີ້ດາດສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຈັດກຽມວັດຖຸດິບອາຫານສົດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນໝູ, ຕັບໝູ, ຍໍ, ຊີ້ນໄກ່, ລູກຊິ້ນ, ກຸ້ງ, ປາ, ໄສ້ກອກ, ປາມຶກສົດ, ຜັກສົດ, ເຫັດ, ເປັນຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກນຳໄປປິ້ງ ແລະ ຕົ້ມດ້ວຍຕົນເອງ ເທິງໝໍ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ຄື: ສາມາດປິ້ງ ແລະ ຕົ້ມໄປພ້ອມໆ ກັນໄດ້.ອັນຕະລາຍທີ່ອາດແຝງໂຕຢູ່ກັບວັດຖຸດິບ ອາຫານສົດຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້ ຄື:

1. ຊີ້ນຫມູ: ອາດມີເຊື້ອ Streptococcus suis ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບເຊື້ອເກີດອາການເຍື່ອຫຸ້ມສະຫມອງອັກເສບ, ມີໄຂ້ສູງ, ເຈັບຫົວ, ປວດຮາກ, ຫູໜວກ, ເປັນອຳພາດ ບາງຄົນອາດມີເຍື່ອຫົວໃຈ, ປອດອັກເສບ, ສາຍຕາມົວ ແລະ ອາດຫູໜວກຖາວອນໄດ້ຫາກບໍ່ປຸງໃຫ້ສຸກກ່ອນຮັບປະທານ.2. ຍໍ: ອາດປົນເປື້ອນສານຟອກຂາວ ທີ່ໃຊ້ໃນການຟອກສີຂອງຍໍ ຈາກສີດຳໃຫ້ເປັນສີຂາວເບິ່ງເປັນຕາຮັບປະທານ ຊຶ່ງຫາກກິນເຂົ້າໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫາຍໃຈຂັດ, ຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ, ເຈັບທ້ອງ, ຮາກ, ອາຈົມເປັນນໍ້າ ຜູ້ທີ່ແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ຫລື ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດຫອບຫືດອາດມີອາການຊັອກ, ໝົດສະຕິ ແລະ ເສັຍຊີວິດໄດ້.

3. ກຸ້ງ, ປາມຶກສົດ: ອາດປົນເປື້ອນສານຟອລມາລີນ ຊຶ່ງໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານຄົງຄວາມສົດ ແລະ ກອບ ມັກໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳອາຫານທະເລ ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານຟອລມາລີນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກງານຂອງຫມາກໄຂ່ຫລັງ, ຫົວໃຈ ແລະ ສະຫມອງເສື່ອມ ຫາກໄດ້ຮັບໃນປະລິມານຫລາຍ ຫລື ຮ່າງກາຍແພ້ສານນີ້ ຈະມີອາການເຈັບທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ, ອາຈົມເປັນນໍ້າ ໝົດສະຕິ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ.4. ລູກຊີ້ນ ແລະ ໄສ້ກອກ: ອາດປົນເປື້ອນສານບໍແລັກ ຊຶ່ງໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ອາຫານກອບ, ແຊບ ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານບໍແລັກ ໃນປະລິມານຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ເບື່ອອາຫານ, ນ້ຳໜັກຫລຸດ, ເປັນພິດຕໍ່ຫມາກໄຂ່ຫລັງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຫມາກໄຂ່ຫລັງລົ້ມເຫລວ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະຫມອງ.ນອກຈາກນີ້ໃນອາຫານສົດ ທີ່ເຮັດຄວາມສະອາດບໍ່ຖືກ ສຸກລັກສະນະ ອາດມີການປົນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆ ໄດ້ ແລະ ການປິ້ງ ອາຫານໃຫ້ສຸກຫລາຍເກີນໄປ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດສານກໍ່ມະເຮັງ ແລະ ປະປົນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ນໍາອີກ ດັ່ງນັ້ນ ໃນການກິນຊີ້ນດາດເຮົາອາດນຳຕົນເອງເຂົ້າໄປຢູ່ໃນພາວະສ່ຽງ ແຕ່ຫາກເຮົາຮູ້ທັນຄວາມສ່ຽງເຫລົ່ານັ້ນ ແລະ ເລືອກປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ກໍສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງໄດ້ເຮົາກໍຈະກິນຊີ້ນດາດກັນໄດ້ຢ່າງແຊບຊ້ອຍ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

Post a Comment

0 Comments