ຫົດນ້ຳກ້ອນໃສ່ຫົວ ລະວັງເຈັບປ່ວຍເປັນໄຂ້ຫວັດກະທັນຫັນ...

ການຫົດນ້ຳກ້ອນໃສ່ຫົວ ແພດໄດ້ເຕືອນເຖິງກຸ່ມສ່ຽງທີ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ລະວັງຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ເປັນໄຂ້ຫວັດກະທັນຫັນ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ປ່ຽນເສື້ອຜ້າທັນທີ ພາຍຫລັງຫລິ້ນກິດຈະກໍາແລ້ວກະແສ Ice Bucket Challange ຮັບຄຳທ້າຫົດນ້ຳກ້ອນເຢັນໃສ່ຫົວ ກຳລັງມາແຮງຫຼາຍ ໃນບັນດາຄົນດັງທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງມີຂຶ້ນເພື່ອປຸກລະດົມໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າມາຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳ ພ້ອມບໍລິຈາກເງີນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ລວມທັງຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍພະຍາດກ້າມເນື້ອອ່ອນແຮງ ເອແອລເອສ (ALS) ພະຍາດຮ້າຍທີ່ບໍ່ມີທາງປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ໂດຍຜູ້ເຈັບປ່ວຍທີ່ເປັນແລ້ວ ມີໂອກາດເສຍຊີວິດໄດ້ພາຍໃນ 2-5 ປີ.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຈາກພາລະກິດຫົດນ້ຳເຢັນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ການທີ່ຮ່າງກາຍຖືກນ້ຳເຢັນແບບນີ້ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫລື ບໍ່ ຊຶ່ງເລື່ອງນີ້ປະຊາສຳພັນສະມາຄົມແພດຜິວໜັງຈາກປະເທດໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາລະກິດ IceBucketChallange ທີ່ໃຊ້ນ້ຳເຢັນມາຫົດໂຕນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຮູ້ສຶກເຢັນ, ຊາມື ແລະ ຊາຕົນໂຕ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍພະຍາດກ້າມເນື້ອອ່ອນແຮງ ເອແອລເອດ ນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານພຽງໃດ.ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ທ່ານໝໍລະບຸວ່າ ການທີ່ນຳນ້ຳເຢັນມາຫົດໂຕບໍ່ເຖິງຂັ້ນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງ ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງໃນກຸ່ມຄົົນທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ຫລື ສະພາບຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ເຊັ່ນ: ເປັນພະຍາດພູມແພ້, ຫອບຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍເປັນໄຂ້ຫວັດ, ບໍ່ສະບາຍໄດ້ງ່າຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ ຈາກການທີ່ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ ພ້ອມແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມກິດຈະກຳ ຕ້ອງປ່ຽນເສື້ອຜ້າທັນທີເມື່ອສຳເລັດສິ້ນພາລະກິດ.

Post a Comment

0 Comments