ລະວັງ “ຝັກບົວອາບນ້ຳ” ໄພໃກ້ຕົວ!!!

ການອາບນ້ຳເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກມື້ຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 2 ເທື່ອເຊົ້າ-ແລງ ເພື່ອເປັນການຊະລ້າງສິ່ງສົກກະປົກເທິງຜິວໜັງຂອງເຮົາໃຫ້ອອກໄປ ແຕ່ໃຜຈະຮູ້ວ່າການອາບນ້ຳດ້ວຍຝັກບົວຈະນຳມາຊຶ່ງອັນຕະລາຍ ນັກວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂຄໂລລາໂດໃນສະຫະລັດອະເມລິກາ ພົບວ່າມີແບັກທີເລຍ Mycobacterium Avium ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນຫົວຝັກບົວຫລາຍກວ່າບໍລິເວນອື່ນໆ.ສາເຫດ ທີ່ພົບແບັກທີເລຍຊະນິດນີ້ ເພາະໃນຫ້ອງນ້ຳເປັນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄ່ອນຂ້າງອັບແສງ ຈຶ່ງເປັນຄືການຊ່ວຍສ້າງແບັກທີເລຍຊະນິດນີ້ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍແບັກທີເລຍຊະນິດນີ້ຈະສ້າງໄບໂອຟິມທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຕົວຢຶດເກາະ ຈັບກັບຝັກບົວເຮັດໃຫ້ການເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ຍາກ ແບັກທີເລຍຮ້າຍຕົວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດປອດ ໂດຍຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອຈະມີອາການໄອແຫ້ງ ເມື່ອຍຫອບ, ໄອຊຳເຮື້ອ ແລະ ຫາຍໃຈລຳບາກ.ຈາກຜົນການສຶກສາຂອງໂຮງໝໍພົບວ່າ: ປະລິມານແບັກທີເລຍທີ່ພົບໃນຝັກບົວນັ້ນມີຫລາຍກວ່າປະລິມານທີ່ພົບໃນນ້ຳຈາກກ໋ອກນ້ຳບ້ານທົ່ວໆ ໄປເຖິງ 100 ເທົ່າ ແລະ ການພົ່ນຝອຍຂອງນ້ຳຈາກຝັກບົວ ເປັນສາເຫດສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ເຊື້ອກະຈາຍຕົວໄປໃນອາກາດ ແລະ ເຂົ້າສູ່ປອດໄດ້ງ່າຍ.ວິທີປ້ອງກັນງ່າຍໆ ພຽງເລືອກໃຊ້ຝັກບົວທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະ ເພາະຈຸລິນຊີຈະເຕີບໂຕໄດ້ຍາກກວ່າເທິງພາດສະຕິກ ທີ່ສຳຄັນຄືຕ້ອງໝັ່ນເຮັດຄວາມສະອາດຝັກບົວ ແລະ ສຸຂະພັນໃນຫ້ອງນ້ຳເປັນປະຈຳ ແລະ ກ່ອນຈະໃຊ້ນ້ຳຈາກຝັກບົວ ຄວນປ່ອຍນ້ຳຖິ້ມໄປກ່ອນເພື່ອລ້າງແບັກທີເລຍທີ່ເກາະຢູ່.

Post a Comment

0 Comments