ປະໂຫຍດຂອງກ້ວຍນໍ້າ...ແຕ່ລະໄລຍະ!!!

ກ້ວຍນ້ຳມີດີກວ່າທ່ານຄິດ- ກ້ວຍດິບ: ຊ່ວຍແກ້ພະຍາດກະເພາະ, ຊອຍເປັນປ່ຽງບາງໆ, ອົບ ຫລື ຕາກ ໃຫ້ແຫ້ງ ບົດເປັນຝຸ່ນ ໃຊ້ຊົງກັບນ້ຳຮ້ອນດື່ມ ສາມາດເຄືອບກະເພາະໄດ້ດີ.- ກ້ວຍເຫີ່ມ: ແກ້ຖອກທ້ອງ, ກິນຊົດເຊີຍໂພແທັດຊ່ຽມໃຫ້ຮ່າງກາຍທີ່ເສຍໄປໃນເວລາຖອກທ້ອງ.- ກ້ວຍສຸກ: ແກ້ເຈັບທ້ອງ (ຖ່າຍຍາກ) ມີເພກຕີນຫລາຍ ຊ່ວຍເພີ່ມກາກໄຍໃນລໍາໄສ້, ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ, ຕ້ານມະເຮັງ, ຊ່ວຍສ້າງພູມຕ້ານທານ ເພີ່ມເຊວເມັດເລືອດຂາວ.

ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວຍ່າລືມຊອກກ້ວຍນໍ້າມາໄວ້ຕິດບ້ານເພື່ອຊອກກິນງ່າຍ...

Post a Comment

0 Comments