ວິທີກວດເຊັກລົດ ງ່າຍໆທີ່ທ່ານຍີງກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້!!!

ການກວດເຊັນສະພາບລົດຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກສຳຫຼັບຫຼາຍທ່ານ ໂດຍສະເພາະທ່ານຍິງ ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວິທີ. ເຊີ່ງມັນຄືວິທີກວດເຊັກສະພາບລົດເບື້ອງຕົ້ນ ພວກເຮົາຄວນກວດກາສະພາບລົດເປັນປະຈຳກ່ອນການນຳໃຊ້ທຸກຄັ້ງຍິ່ງປັນການດີ ເພື່ອຄວາມປອດໄພທາງຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດ.ສຳລັບການກວດເຊັກຈະນຳສະເໜີແບບຄ້າວໆ ທີ່ເຮັດໃດ້ດ້ວຍໂຕເອງ ເພື່ອຈະຮັບຮູ້ໄດ້ທັນການ ຫາກມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນ ກ່ອນທີ່ມັນຈະລຸກລາມໃຫຍ່ໂຕ ເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນເສຍຄຳ.1. ນ້ຳມັນເຄື່ອງ: ດຶງອັນວັດແທກນ້ຳມັນເຄື່ອງອອກມາໃນຂະນະທີ່ລົດຍັງ ເຮັດວຽກ ແລະອຸນຫະພູມຄົງທີ່ ດັບຈັກໄວ້ (1-5 ນາທີ) ຈາກນັ້ນເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດ ປາຍກ້ານທີ່ນໍ້າມັນເຄື່ອງຕິດອອກ ແລ້ວໃສ່ກັບເຂົ້າໄປຄືນອີກ ປ່ອຍໄວ້ໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວດຶງອອກມາວັດລະດັບທີ່ໄດ້ ວ່ານ້ຳມັນເຄື່ອງເຫຼືອຢູ່ປະມານໃດ ໂດຍເບິ່ງໄດ້ຈາກການວັດລະດັບ ແລະ ດີທີ່ສຸດນ້ຳມັນຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບ F ຫຼື Full (ຢ່າປະໃຫ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງແຫ້ງເດັດຂາດ).

2. ນ້ຳມັນເກຍອໍໂຕເມຕິກ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຕ້ອງເຮັດຄືຈອດລົດບ່ອນທີ່ພຽງ ແລະ ໃສ່ເບກມື ສະຕາດລົດແລ້ວປ່ຽນເກຍໄລ່ໄປຕາມແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ P ຈົນເຖິງ L ຫຼື 1 ເວລາປ່ຽນເກຍແຕ່ລະຕຳແໜ່ງໃຫ້ຄ້າງໄວ້ທີ່ຕຳແໜ່ງນັ້ນ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຈຶ່ງປ່ຽນໄປເກຍຕໍ່ໄປ ເວລາຄົບທຸກເກຍແລ້ວໃຫ້ເລື່ອນມາ P ຫຼື N ດຶງກ້ານວັດລະດັບເກຍອັດຕະໂນມັດອອກມາ ແລ້ວເຊັດໃຫ້ສະອາດຈາກນັ້ນໃສ່ກັບໄປຄືນ ແລະ ດຶງອອກມາໃໝ່ ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງວ່ານ້ຳມັນຈະຕິດອອກມາໃນຕຳແໜ່ງໃດ ເຊິ່ງຖ້າຢູ່ໃນລະດັບ H ຫຼື HOT ສະແດງວ່າລະດັບນ້ຳມັນເກຍຍັງຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ. 

3. ນ້ຳມັນເບກມີຈຸດໃຫ້ສັງເກດລະຫ່ວາງ Min ກັບ Max ຖ້າໃນລະດັບປົກກະຕິບໍ່ເກີນ Max ແລະບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ Min ແຕ່ຖ້າຫາກພົບວ່ານ້ຳມັນເບກ ຜ່ອງໃສຜິດປົກກະຕິ ຄວນຫາສິ່ງຜິດປົກກະຕິທັນທີ ຫຼື ໄປຮ້ານເພື່ອໃຫ້ຊ່າງກວດກາໃຫ້.

4. ນ້ຳມັນຄລາດ ສຳລັບລົດເກຍທຳມະດາເຊັນດຽວກັບນ້ຳມັນເບກ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງທີລະດັບ Min ກັບ Max ໂດຍລະດັບນ້ຳມັນຄວນຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງລະດັບ ແບບດຽວກັນກັບນ້ຳມັນເບກ.5. ນຳ້ມັນພວງມະໄລພາວເວີ ກວດກາໄດ້ງ່າຍໆແບບສອງວິທີຂ້າງເທິງ ເບິ່ງລະດັບ Min ກັບ Max

6. ນ້ຳລ້າງແວ່ນ ຫຼາຍທ່ານອາດບໍ່ເຫັນວ່າມັນສຳຄັນ ແຕ່ເພື່ອກັນໄວເພື່ອເວລາຈຳເປັນທີ່ຈະໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໃດ້ທັນທີ ດັ່ງນັ້ນຄວນກວດກາ ແລະ ເຕີມໃສ່ໃຫ້ພໍ.

7. ໜໍ້ໄຟ ມີທັງແບບແຫ້ງ ແລະ ແບບນ້ຳ ສຳລັບແບບແຫ້ງ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ ຫຼື ເວລາທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນໃໝ່, ແຕ່ສຳລັບແບບນ້ຳ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະເວລາເຮົາໃຊ້ງານນ້ຳໃນໝໍ້ໄຟ ຈະຫຼຸດລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໃດ້ຕື່ມເປັນປະຈຳ ແລະ ຢ່າຕື່ມລົ້ນເກີນໄປ ເພາະຖ້າມັນເດືອດ ຈະລົ້ນອອກມາກັດສ່ວນຕ່າງໆຂອງລົດໄດ້.8. ນ້ຳຢາລໍ່ເຢັນໃນໜໍ້ນ້ຳ ຄວນກວດກາໃນຕອນເຊົ້າກ່ອນສະຕາດລົດ ຫຼື ກວດຕອນທີ່ຈັກລົດບໍ່ຮ້ອນ ແລະ ການສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິນັ້ນ ເປີດຟາໝໍ້ນ້ຳຫຼືຖັງພັກນ້ຳສຳຮອງ ເບິ່ງສີວ່າຍັງເປັນສີຄືເກົ່າບໍ່ ຫາກພົບວ່ານ້ຳໜ້ອຍຄວນເຕີມ ແຕ່ທີ່ດີຄວນເຕີມນ້ຳຢາລໍ່ເຢັນຈະດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຖ້າຫາກມັນມີສີຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ມີສະໜີມ ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳໃໝ່ທັນທີ.

9. ທໍ່ຢາງ ກວດກາເບິ່ງວ່າມີສ່ວນທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່, ອາດມີຮອຍຮົ່ວ, ຊືມ ຫຼື ແຂງ ໄກ້ຈະເຊື່ອມຄຸນນະພາບ ຫາກພົບເຫັນສິ່ງຜິດປົກກະຕິໃຫ້ປ່ຽນໃໝ່ທັນທີ.10. ໄສ້ກອງອາກາດ ສັງເກດວ່າມັນມີຟຸ່ນຫຼື ສິ່ງເປື້ອນ ຫາກສັງເກດວ່າມັນຍັງສາມາດໃຊ້ໃດ້ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ເອົາໄປເປົ່າ ຫຼື ປ່ຽນໃໝ່ຈະເປັນການດີ.

11. ຢາງລົດ ກໍ່ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າຢາງຍັງສາມາດນ້ຳໃຊ້ໄດ້ບໍ່ ອາດຈະຫ້ຽນ ຫຼື ໃຊ້ງານດົນເກີນໄປ ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນ, ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ລົດທຸກຄັ້ງຄວນຍ່າງກວດລົມຢາງທຸກຄັ້ງເພື່ອກວດກາວ່າມີຢາງໃດມີລົມໜ້ອຍຜິດປົກກະຕິ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ແກ້ໄຂທັນທີ ເພື່ອປ້ອງກັນຫາອື່ນທີ່ຕາມ.12. ສັນຍານໄຟ ຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຄວນກວດກາເປັນປະຈຳ ອາດຈະທຸກອາທິດ ເປັນການດີ ວ່າມີໄຟສ່ວນໃດຂາດ ຫຼື ອາດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຈະໄດ້ແກ້ໄຂທັນທີ.

ພຽງເທົ່ານີ້ລົດຂອງທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີບັນຫາໃຫ້ທ່ານຕ້ອງກັງວົນແລ້ວ...

Post a Comment

0 Comments