ວິທີເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃຫ້ “ປະສົບຜົນສຳເລັດ” ດ້ວຍຕົນເອງ...

ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃນວັນນີ້ ຖືວ່າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປ, ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດທີ່ດີກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້.1.ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຈາກສິ່ງທີ່ໃຈມັກ

ທຸລະກິດທີ່ເຮັດເອງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຫາສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ ຫຼື ຮັກ ໃຫ້ໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດ.

2. ບໍ່ມຸ່ງເນັ້ນແຕ່ຜົນກຳໄລໄລຍະສັ້ນ

ໂດຍເຮົາເອງຕ້ອງຢ່າຄາດຫວັງເອົາແຕ່ຜົນກຳໄລໄລຍະສັ້ນໃນຊ່ວງທໍາອິດຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ເຊິ່ງການເຮັດທຸລະກິດນັ້ນຕ້ອງເບິ່ງກັນໃນໄລຍະຍາວ.3. ບໍ່ມີທຸລະກິດໃດນ້ອຍເກີນໄປ

ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ວ່າທຸລະກິດໃດ ຫຼື ຊ່ອງທາງໃດ ບໍ່ມີອັນໃດນ້ອຍເກີນໄປຖ້າເຮົາພ້ອມທີ່ເຮັດມັນຢ່າງຈິງຈັງ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນມື້ນີ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາຍັງເປັນທຸລະກິດນ້ອຍທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ຖ້າເຮົາໃຊ້ຄວາມຄິດ ແລະ ຕັ້ງໃຈ ໃນການສ້າງສັນຜົນງານຢ່າງຈິງຈັງກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນງານຂອງທຸລະກິດເຮົາອອກມາຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ ຫຼື ຈະເປັນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດນ້ອຍໆໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນໄດ້.

4. ໃຊ້ຕົວຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ

ໂດຍຕົວຊ່ວຍທີ່ຈະໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນກໍ່ຕ້ອງເບິ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງເຄື່ອງມືທີ່ຈະເລືອກໃຊ້ກັບທຸລະກິດຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ: ການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆເຂົ້າມາໃຊ້ກັບທຸລະກິດ ຫຼື ຈະເປັນເລື່ອງການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມທີ່ໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ຟັງສຳມະນາກັບຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ.5. ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນການເລືອກໃຊ້ສື່ Social Media

ການຕະຫຼາດຍຸກນີ້ ເຮົາຄວນເລືອກໃຊ້ສື່ທີ່ມີຜູ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມຸ່ງເນັ້ນໃນການສື່ສານໂດຍກົງກັບລູກຄ້າ ຖ້າເຮົາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງຖືກວິທີຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍກົງ.

Post a Comment

0 Comments