ເຄັບລັບເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຫ່າງໄກພະຍາດ ໃນໜ້າໜາວ...

ໜ້າໜາວໃກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ມີຝົນທີ່ຍັງຕົກຢູ່ບາງແຫ່ງ ແຕ່ໄລຍະອາກາດປ່ຽນແບບນີ້ແຫລະ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສະບາຍໄດ້ ເຮົາຈຶ່ງຄວນເບິ່ງແຍງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງສະເໝີ ພ້ອມຮັບກັບລະດູທີ່ກຳລັງຈະປ່ຽນໄປ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍມີຄຳແນະນຳດີ ໆໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຕົວເອງໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດໃນໜ້າໜາວມາຝາກກັນ- ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄົບ 5 ໝູ່ ຢ່າງພຽງພໍ, ດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ, ອອກກຳລັງກາຍສະໝ່ຳສະເໝີ, ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.

- ບໍ່ເຂົ້າໄປໃນທີ່ແອອັດ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ໄຂ້ຫວັດ, ພະຍາດຄໍຕີບ.

- ຫລີກລ້ຽງການສູບຢາ, ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ຢາເສບຕິດຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກອາດເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບເສື່ອມໂຊມ ແລະ ຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ.- ໃຊ້ຜ້າປິດປາກ, ປິດດັງເວລາໄອຈາມ ແລະ ເມື່ອເຈັບປ່ວຍມີອາການໄອ, ຈາມ ຕ້ອງແຍກຕົວ ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ອື່ນ, ໝັ່ນລ້າງມື ແລະ ຫລີກລ່ຽງການໄປໃນທີ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແພ່ເຊື້ອໄປສູ່ຜູ້ອື່ນ.

- ຫຼີກລ່ຽງການຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ມີອາການໄຂ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ສິ່ງຂອງສ່ວນຕົວຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ຜ້າເຊັດໜ້າ, ຜ້າເຊັດຕົວ, ຈອກນ້ຳ, ຈານ, ຄວນໃຊ້ບ່ວງ ເມື່ອຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ.

- ນຳລູກຫຼານໄປສີດວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຕາມກຳນົດນັດທຸກເທື່ອ.- ຮັບປະທານອາຫານສະອາດ ປຸງສຸກໃໝ່ໆ.

- ລ້າງມືເລື້ອຍໆດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ແລະ ສະບູ່ ຫລັງສຳຜັດສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮາວຂັ້ນໄດ, ລູກບິດປະຕູ ແລະ ອື່ນໆ.- ໃສ່ເຄື່ອງໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບອາກາດ ຫລັງອາບນ້ຳຄວນທາໂລຊັນ ຫລື ນໍ້າມັນທາຜິວ, ປ້ອງກັນຮິມສົບແຫ້ງແຕກນຳ, ບໍ່ຄວນເລຍຮິມສົບເລື້ອຍໆ.

ກໍລະນີຊື້ເຄື່ອງມືສອງມາໃຊ້ ຕ້ອງນຳມາຜ່ານຂັ້ນຕອນການເຮັດຄວາມສະອາດກ່ອນໃຊ້
ຢ່າລືມລອງໄປເຮັດຕາມຄຳແນະນຳເບີ່ງເດີ້

Post a Comment

0 Comments