ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງກິນໄຂ່ຕອນເຊົ້າ...ສິ່ງດີໆທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!

ເຫດຜົນທີ່ຄວນກິນໄຂ່ເປັນອາຫານເຊົ້າ...ເລື່ອງອັດສະຈັນທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວຕ້ອງຮ້ອງໂອໂຫ!!!!1. ໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ມີຄໍເລດເຕີລໍ ຫລາຍເຖິງ 210 ມິລິກຣາມ ແຕ່ຜົນວິໄຈພົບວ່າ: ຄົົນທີ່ກິນໄຂ່ອາທິດລະ 4 ໜ່ວຍມີຄໍເລດສະເຕີລໍຕ່ຳກວ່າຄົນທີ່ກິນໄຂ່ອາທິດລະ 1 ໜ່ວຍຫລື ບໍ່ກິນໄຂ່ເລີຍ ກົນໄກທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຄື: ໄຂ່ມີໂປຕີນສູງ ແລະ ມີໄຂມັນອີ່ມໂຕຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ ເຮັດໃຫ້ອີ່ມດົນ ແລະ ຄວາມອີ່ມນີ້ເອງມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ອາຫານປະເພດຂົ້ວ, ຈືນ ແລະ ອື່ນໆ ຫລຸດລົງ.

ຜູ້ຮ້າຍໂຕແທ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄໍເລດສະເຕີລໍ ຫລື ໄຂມັນໃນເລືອດສູງຄື: ໄຂມັນອີ່ມໂຕ ເຊັ່ນ ກະທິ, ນ້ຳມັນປາມ, ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ, ນ້ຳມັນໝູ, ການກິນຊີ້ນຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ທີ່ຮ້າຍທີ່ສຸດຄື ໄຂມັນຊານ ຫລື ໄຂມັນແປສະພາບ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກການນຳໄຂມັນພືດໄປເຕີມໄຮໂດເຈນ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນເນີຍຂາວ, ເນີຍທຽມ,ຄີມທຽມ (ຄໍຟີເມດ) ທີ່ໃຊ້ເຮັດ ເບເກີລີ, ຂະໜົມກອບໆ, ອາຫານຟາດຟູດ.ແນວທາງໃນການລຸດ ຄໍເລດເຕີລໍ ຫລື ໄຂມັນໃນເລືອດຫລັກຄື: ການຫລຸດໄຂມັນອີ່ມໂຕ ແລະ ໄຂມັນຊານ ຮອງລົງໄປຄື ການອອກແຮງອອກກຳລັງໃຫ້ຫລາຍພໍເປັນປະຈຳ ແລະ ການກິນອາຫານທີ່ມີ ຄໍເລດສະເຕີລໍໃຫ້ນ້ອຍລົງ.

2. ໄຂ່ມີໂຄລີນສູງເຖິງ 30 ເປີເຊັນຂອງປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໃນ 1 ມື້ ເຊິ່ງໂຄລີນເປັນສານປະກອບທີ່ຊ່ວຍເສີມຄວາມຈຳໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຍັງປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຕັນໄດ້ນໍາອີກ ການກິນໄຂ່ຈຶ່ງຄືການຊື້ “ປະກັນຊີວິດ” ໃນເລື່ອງອາຫານຄຸນຄ່າສູງວ່າ ໂອກາດຂາດສານອາຫານຈະຫລຸດລົງໄປຫລວງຫລາຍ.ໂຄລີນ (choline) ເປັນອົງປະກອບຂອງຝາເຊລຕ່າງໆ ທົ່ວຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະ ຝາເຊລຂອງສະຫມອງ ແລະ ເຊລປະສາດ ເປັນອົງປະກອບຂອງສານສື່ປະສາດທີ່ສະຫມອງໃຊ້ໃນການສື່ສານພາຍໃນ (ຄືໆ ຈຸດເຊື່ອມ ຫລື router ຂອງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ) ຄຸນສົມບັດພິເສດອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງ ໂຄລີນ ຄື ມັນອອກລິດຕ້ານ (ຫລຸດ) ການອັກເສບ ຫລື ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທາດໄຟໃນຮ່າງກາຍເກີດຂຶ້ນອີກໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ.

ການອັກເສບນີ້ມີຜົນຫລາຍເປັນພິເສດທີ່ ຝາຫລອດເລືອດ ເນື່ອງຈາກຝາຫລອດເລືອດທີ່ມີການອັກເສບຈະບວມ ແລະ ສູນເສຍຄວາມ “ລຽບມື່ນ ເຮັດໃຫ້ຄາບໄຂມັນໄປພອກ ຫລື ເກັດເລືອດໄປເກາະກຸ່ມໄດ້ງ່າຍ.3. ໄຂ່ແດງຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ ເພາະມີສານລູທີນຊີແຊນທີນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຕາເສື່ອມສະພາບ ຫລື ຕາບອດໃນຄົນສູງອາຍຸ. ລູທີນຊີແຊນທີນ ເປັນສານພຶດຕິກໍາເຄມີ ຫລື ສານຄຸນຄ່າພືດຜັກກຸ່ມ “ສີເຫລືອງ” ຊ່ວຍປ້ອງກັນຈໍຮັບພາບ (retina / ເລທິນາ) ໂດຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໂຕຕອງ (ຄື ກັບເປັນແວ່ນກັນແດດຊັ້ນດີ) ແສງສີຟ້າ ແລະ ລັງສີ UV (ອຸນຕາໄວໂອເລດ / ultraviolet) ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງ (ໂອກາດເປັນ) ພະຍາດຕາເສື່ອມສະພາບ ຫລືຕາບອດໃນຄົນສູງອາຍຸ (age-related macular degeneration / ARMD) ຫລຸດລົງ.4. ໄຂ່ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຕຸ້ຍ ເນື່ອງຈາກມີໂປຕີນສູງ ເຮັດໃຫ້ອີ່ມດົນ ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າ ຄົົນທີ່ກິນໄຂ່ເປັນອາຫານເຊົ້າມີໂອກາດຫລຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ເສັ້ນຮອບແອວສຳເລັດຫລາຍກວ່າ ຄົົນທີ່ກິນຂະໜົມປັງເປັນອາຫານເຊົ້າ, ກົນໄກ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຄື: ໄຂ່ມີໂປຕີນຄຸນນະພາບສູງ ເຮັດໃຫ້ອີ່ມດົນ ແລະ ຢ່າລືມວ່າ ບໍ່ແມ່ນກິນອາຫານສໍ່າເກົ່າແລ້ວເສີມໄຂ່ເຂົ້າໄປ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກ “ອາຫານທົດແທນ” ນໍາ ຄື ກິນໄຂ່ເຂົ້າໄປ ແລ້ວຫລຸດອາຫານຢ່າງອື່ນໃຫ້ໜ້ອຍລົງຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນ.

Post a Comment

0 Comments