ໄພຮ້າຍຈາກຂົນຕາປອມ ສ່ຽງຕາບອດແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ...

ຂົນຕາປອມບາງຊະນິດອາດຈະບໍ່ມີຄຸນນະພາບຫລາຍໃນການຜະລິດ, ມີລາຄາຖືກ ແລະ ເຮັດຈາກວັດສະດຸທີ່ມີສານພິດສ່ຽງຕໍ່ການລະຄາຍເຄືອງຂອງຜິວໜັງໄດ້ງ່າຍ ທັງເປັນວັດສະດຸທີ່ສາມາດດັກຈັບຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເຊື້ອແບັກທີເລຍມາເກັບໄວ້ ເມື່ອສຳຜັດກັບດວງຕາກໍ່ມີໂອກາດທີ່ເຊື້ອພະຍາດເຫລົ່ານັ້ນຈະຖືກສົ່ງຜົນເຂົ້າສູ່ເຍື່ອບຸຕາ ແລະ ເກີດການອັກເສບທີ່ຮຸນແຮງຕາມມາໄດ້ນອກຈາກນີ້ ການຕິດຂົນຕາປອມຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂົນຕາແທ້ຂອງເຮົາຫລຸດ ຕິດໄປກັບກາວເຊື່ອມອອກມາດ້ວຍ ຫາກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຂົນຕາທີ່ໃຊ້ດັກຈັບເຊື້ອພະຍາດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປ ກະທົບກັບດວງຕາເຮັດວຽກດ້ອຍປະສິດທິພາບ ເມື່ອນັ້ນໂອກາດຄູນສອງຂອງການຕິດເຊື້ອກໍ່ຈະງ່າຍຂຶ້ນໄດ້ອີກ.ສ່ວນສາວໆຄົນໃດທີ່ມີອາການແພ້ຂົນຕາປອມ ຫລື ມີອາການຜິດປົກກະຕິຫລັງຕິດຂົນຕາປອມ ກໍ່ຄວນເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຈາກແພດ ຫ້າມປ່ອຍເອົາໄວ້ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງຕາມມາຈົນປິ່ນປົວໄດ້ຍາກ.ເຫັນກັນ ຫລື ຍັງວ່າໄພທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມງາມຮອບຕົວເຮົານັ້ນມີຫລາຍຢ່າງ ສາວຄົນໃດທີ່ຮັກການແຕ່ງຕົວສວຍງາມ ບໍ່ວ່າຈະແຕ່ງເຕີມສ່ວນໃດເທິງໃບໜ້າໃຫ້ອອກມາສວຍງາມ ກໍ່ຢ່າລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈົນນຳອັນຕະລາຍມາສູ່ຮ່າງກາຍໄປພ້ອມ.

Post a Comment

0 Comments