ການເຮັດຄວາມສະອາດເຮືອນທີ່ທ່ານອາດເບິ່ງຂ້າມ!!!

ຄວາມສົກກະປົກໃນເຮືອນທີ່ມັກຖືກເບິ່ງຂ້າມ...1. ຊັ້ນວາງເຄື່ອງເປີດໂລ່ງ

ເທນການແຕ່ງເຮືອນສະໄໝນີ້ເນັ້ນຄວາມໂປ່ງ, ເປີດເຜີຍ, ລຽບງ່າຍ ບັນດາເຟີນິເຈີເປີດໂລ່ງແບບຊັ້ນວາງເຄື່ອງ ຕູ້ໂຊ ຊຶ່ງຈຸດນີ້ແຫລະ ທີ່ມັກຈະສະສົມຝຸ່ນເອົາໄວ້ຫລາຍ ໂດຍທີ່ເຮົາເອງກໍ່ເຮັດເປັນລືມໆມັນໄປ ເວລາທີ່ເຮັດຄວາມສະອາດເຮືອນກໍ່ເລີຍບໍ່ໄດ້ເຊັດຄວາມສະອາດຕູ້ໂຊເຫລົ່ານີ້ ສຸດທ້າຍພື້ນທີ່ອື່ນໆ ໃນເຮືອນສະອາດໝົດ ເຫລືອກໍ່ແຕ່ຊັ້ນວາງເຄື່ອງແບບເປີດໂລ່ງທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນ.

2. ດອກໄຟ

ແປກໃຈແມ່ນບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງບັນຢາກາດຂອງເຮືອນເຖິງເບິ່ງແປກໆບໍ່ສົດໃສ ທັງທີ່ເຮັດຄວາມສະອາດເຮືອນໄປແລ້ວ ນັ້ນກໍ່ອາດເປັນເພາະວ່າ ເຈົ້າລືມເຮັດຄວາມສະອາດດອກໄຟ, ໂຄມໄຟໃນເຮືອນ ເພາະສິ່ງເຫລົ້ານີ້ກໍ່ມີຝຸ່ນເກາະຢູ່ຄືກັນ ຊຶ່ງກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ດອກໄຟເປັ້ງແສງສະຫວ່າງໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ບັນຢາກາດໃນເຮືອນເລີຍບໍ່ຄ່ອຍແຈ້ງເທົ່າໃດ.3. ເຄົາເຕີເຮືອນຄົວທີ່ເຮັດດ້ວຍຫິນອອນ

ສຳລັບເຄົາເຕີເຮືອນຄົວທີ່ເປັນຫິນອ່ອນ ຫລັງເຮັດຄວາມສະອາດໄປແລ້ວຈະເຫັນເລີຍວ່າຄາບສົກກະປົກຍັງບໍ່ຫາຍໄປງ່າຍໆ ກໍລະນີນີ້ຕ້ອງອາໄສເຄັດລັບເຮັດຄວາມສະອາດເຄົາເຕີຫິນອ່ອນໂດຍສະເພາະ ດ້ວຍການປະສົມໄຮໂດນເຈນເປີອອກໄຊ ກັບແປ້ງສາລີໃຫ້ພໍເປັນເນື້ອຄີມໜຽວ ຈາກນັ້ນນຳມາທາໃຫ້ທົ່ວພື້ນທີ່ເຄົາເຕີ ປະໄວ້ 24 ຊົ່ວໂມງແລ້ວຄ່ອຍຂູດແປ້ງອອກ ຈາກນັ້ນກໍ່ເຮັດຄວາມສະອາດຕາມປົກກະຕິ ສຳລັບຄາບເປື້ອນຈາກນ້ຳມັນ ໃຫ້ປ່ຽນສ່ວນປະສົມຈາກໄຮໂດນເຈນເປີອອກໄຊເປັນນ້ຳຢາລ້າງຈານແທນ.

4. ຜ້າເຊັດມືໃນຫ້ອງນ້ຳ

ທັງຜ້າເຊັດມື ແລະ ຜ້າເຊັດຕີນໃນຫ້ອງນ້ຳ ມັກຈະສະສົມທັງຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດໄດ້ດີກວ່າພື້ນທີ່ອື່ນໆ ສະນັ້ນຕໍ່ໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງນ້ຳພຽງໃດໃດ ແຕ່ລືມປ່ຽນຜ້າເຊັດມື ແລະ ຊັກຜ້າເຊັດຕີນ ຫ້ອງນ້ຳຂອງທ່ານກ5. ກະຕ່າໃສ່ເຄື່ອງ

ກິ່ນເໝັນໆ ພາຍໃນຫ້ອງຊັກລີດ ຫລື ຫ້ອງນອນອາດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກເຄື່ອງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຊັກ ຫລື ວັດດຸອື່ນໆກໍ່ໄດ້ ອາດມີທີ່ມາຈາກກະຕ່າໃສ່ເຄື່ອງຂອງທ່ານຕ່າງຫາກ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ກະຕ່າເຄື່ອງຮັບຫນ້າທີ່ແບກເຄື່ອງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຊັກຕັ້ງຈັກໂຕ ເຮັດຫນ້າທີ່ມາດົນຕັ້ງຈັກເດືອນຈັກປີ ສະນັ້ນກໍ່ບໍ່ຕ້ອງແປກໃຈເລີຍວ່າເປັນຫຍັງເສື້ອຜ້າເຖິງບໍ່ຄ່ອຍສະອາດເທົ່າທີ່ຄວນ ຫລື ອາກາດພາຍໃນຫ້ອງນອນເຖິງບໍ່ສົດຊື່ນເທົ່າທີ່ຢາກໃຫ້ເປັນ ນັບຈາກນີ້ຕໍ່ໄປກໍ່ຢ່າລືມເຮັດຄວາມສະອາດກະຕ່າໃສ່ເຄື່ອງນຳແນ່ເດີ້.

Post a Comment

0 Comments