ແວ່ນປ້ອງກັນແສງບໍ່ຈຳເປັນ ໝໍບອກແສງສີຟ້າບໍ່ກໍ່ເກີດມະເຮັງ...

ຈາກກະແສຂ່າວທີ່ວ່າ ການໄດ້ຮັບແສງສີຟ້າ ຫລື ບລູໄລ ຈາກໜ້າຈໍອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກ ທັງສະມາດໂຟນ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ແລະ ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຜະລິດເລນແວ່ນຕາ ແລະ ແວ່ນຕາທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນແສງສີຟ້າ ຫລື ທີ່ທາງການແພດເອີ້ນວ່າ “ເລນບລູລັອກ” ອອກມາວາງຂາຍໃນຕະຫລາດ ໂດຍມີລາຄາສູງກວ່າ ເລນທົ່ວໄປ ແລະ ມີການໂຄສະນາວ່າ: ຊ່ວຍປ້ອງກັນແສງຍູວີ 400 ແລະ ແສງສີຟ້ານັ້ນ ການວິໄຈລ່າສຸດພົບແລ້ວວ່າ ເລນເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາສຸຂະພາບດວງຕາແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະເຖິງແມ່ນໃສ່ແວ່ນຕາປະເພດນີ້ ແຕ່ຖ້າຫາກຍັງໃຊ້ສາຍຕາກັບອຸປະກອນ ເອເລັກໂຕນິກຫລາຍໆ ກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດວງຕາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.ແສງບລູໄລ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເປັນມະເຮັງທາງສາຍຕາແນ່ນອນ ແຕ່ກໍ່ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຈໍປະສາດຕາເສື່ອມໄດ້ ເຖິງແມ່ນຈະໃສ່ແວ່ນຕາປ້ອງກັນແສງສີຟ້າກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງການໃຊ້ສາຍຕາຫລາຍໆ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາເກີດການເມື່ອຍລ້າແລ້ວ ກໍ່ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈັບຫົວ, ປວດຕົ້ນຄໍ ແລະ ໄຫລ່ໄດ້ນໍາອີກ ດັ່ງນັ້ນຫາກຕ້ອງໃຊ້ສາຍຕາ ດົນໆ ກໍ່ຄວນພັກສາຍຕາເປັນເວລາ 15 ນາທີ ໃນທຸກໆ 25 ນາທີ ຫລື ພັກສາຍຕາ 10 ນາທີທຸກໆ 30 ນາທີ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໄດ້.ສຳລັບແສງສີຟ້າ ຫລື ບລູໄລ ຖືເປັນແສງທີ່ມີຄວາມຖີ່ຫລາຍກວ່າ 400 ນາໂນແມັດ ເຊິ່ງແສງດັ່ງກ່າວຈະສາມາດທະລຸເຂົ້າໄປໃນດວງຕາທີ່ມີແກ້ວຕາດຳ ແລະ ເຍື່ອຕາຂາວ ແລະ ອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຕໍ້ກະຈົກໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ແສງ UV ເກີນ 400 ນາໂນແມັດ ຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍຈຸລັງໃນເລຕິນາ ຫລື ຈຸລັງປະສາດຕາທີ່ຈຸດຮັບພາບໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ຈໍປະສາດເສື່ອມທັງນີ້ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແສງບລູໄລ ຈະພົບໄດ້ໃນຈໍດິຈິຕອນແອວຊີດີ ເຊິ່ງເຮັດມາຈາກແສງໄຟແອວອີດີ ແລະ ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້ດົນໆ ແສງກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ເລຕິນາຫລາຍຂຶ້ນ ຈົນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບດວງຕາໄດ້ ແຕ່ຄົນມັກຈະເຂົ້າໃນຜິດວ່າ ບລູໄລ ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວແສງ UVA ແລະ UVB ນັ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມະເຮັງທີ່ຜິວໜັງເທົ່ານັ້ນ.

Post a Comment

0 Comments