ພະຍາດ ທີ່ກະທຽມສາມາດປ້ອງກັນໄດ້...

ກະທຽມ” ເປັນສະໝຸນໄພທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນທັງອາຫານ ແລະ ຢາກັນມາດົນນັບເປັນພັນປີ ແນ່ນອນວ່າເມື່ອແຕ່ລະຄົນເກີດມາ ກໍ່ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າກະທຽມຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບອາຫານກັນແລ້ວໃນປະຈຸບັນນີ້ ກະທຽມ ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຫລາຍຢ່າງນຳກັນ ຊ່ວຍຫລຸດລະດັບໄຂມັນ Cholesterol ລຸດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ລະບົບພຸມຄຸ້ມກັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ກະທຽມ ມີສານທີ່ມີສານຕ້ານອນຸມູນອິດສະຫລະ (Antioxidants) ຊຶ່ງອານຸມູນອິດສະຫລະ (free radicals) ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນຕະຫລອດລວມໄປເຖິງການເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກໄພໄຂ້ເຈັບໄດ້ຫລວງຫລາຍ ລວມເຖິງພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ມະເຮັງ. ກະທຽມນີ້ກໍ່ສາມາດທໍາລາຍອານຸມູນອິດສະຫລະ ເຊິ່ງເປັນໂຕທີ່ສາມາດທຳລາຍເຍື່ອຫຸ້ມເຊລ (cell membranes) ແລະ DNA ໄດ້ດີ.

ພະຍາດຕ່າງ ໆ ທີ່ກະທຽມສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ມີ1. ພະຍາດຫົວໃຈ (Heart disease): ມີຫລັກຖານບາງຢ່າງສະໜັບສະໜູນວ່າ ກະທຽມ ອາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ ໂດຍອາດຫລຸດການເກີດເສັ້ນເລືອດແຂງ (artherosclerosis) ແລະ ສາມາດຫລຸດລະດັບຄວາມດັນລະໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ (ລະຫວ່າງ 7 %ເຖິງ 8%) ນອກຈາກນັ້ນ ກະທຽມຍັງເປັນສານຕ້ານການຈັບໂຕເປັນກ້ອນຂອງເລືອດ ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ເກັດເລືອດບາງລົງ ເຊິ່ງອາດປ້ອງກັນບໍ່ເກີດພາວະຫົວໃຈຂາດເລືອດ (heart attack) ຫລື ສະຫມອງຂາດເລືອດ (stroke).2. ພະຍາດຫວັດ (Common cold): ຈາກຜົນການສຶກສາໃນໄລຍະທໍາອິດພົບວ່າ: ກະທຽມ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຫວັດ (common cold) ໄດ້ມີການສຶກສາປຽບທຽບການໃຊ້ກະທຽມ ໃນລະຍະທີ່ມີພະຍາດຫວັດລະບາດ (common cold) ຜົນປາກົດວ່າ ຄົົນທີ່ຮັບປະທານກະທຽມ ຈະເປັນພະຍາດຫວັດໄດ້ນ້ອຍກວ່າຄົນ ທີ່ບໍ່ຮັບປະທານກະທຽມເລີຍ ນອກຈາກນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງເປັນຫວັດ ກະທຽມສາມາດເຮັດໃຫ້ອາການຂອງຫວັດເຊົາໄວນໍາອີກ.

3. ມະເຮັງ (Cancer): ກະທຽມອາດເສີມໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ, ສາມາດຊ່ວຍຮ່າງກາຍໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດມະເຮັງໄດ້ ໂດຍຜົນຈາກຫ້ອງທົດລອງ ເບິ່ງຄືວ່າ: ກະທຽມ ມີລິດໃນການຕໍ່ຕ້ານມະເຮັງຜົນຈາກການສຶກສາໃນກຸ່ມຄົນເປັນໄລຍະເວລາດົນພົບວ່າ: ກຸ່ມຄົົນທີ່ກິນກະທຽມສົດ ຫລື ກະທຽມ ທີ່ປຸງໃນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ເກີດເປັນມະເຮັງ ໂດຍສະເພາະ ມະເຮັງຂອງລຳໄສ້ໃຫຍ່ (colon) ແລະ ມະເຮັງກະເພາະ (CA stomach).
ຜົນຈາກການສຶກສາ (ຈຳນວນ 7ຢ່າງ) ພົບວ່າ: ຄົົນທີ່ກິນກະທຽມສົດ ຫລື ກະທຽມປຸງແລ້ວ ສາມາດຫລຸດການເກີດມະເຮັງ colorectal ໄດ້ເຖິງ 30 ເປີເຊັນ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງລະວັງສຳລັບກະທຽມ

ເຖິງວ່າ ກະທຽມຈະເປັນພືດທີ່ມີສັບພະຄຸນຢູ່ຫລວງຫລາຍ ແຕ່ກະທຽມກີບໜຶ່ງ ອັນບໍ່ປະສົງຂອງກະທຽມຢູ່ຫລາຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງ, ທ້ອງອືດ, ມີກິ່ນປາກ, ອອກແສບຮ້ອນຢູ່ມື (ເມື່ອສຳຜັດຖືກ).

Post a Comment

0 Comments