ການເຂົ້າກັມລຸກຂະມູນທີ່ບ້ານສີເຮືອງເມືອງຕົ້ນຜິ້ງແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ມື້ນີ້ການຕັກໃນການເຂົ້າກັມລຸກຂະມູນທີບ້ານສຼີບຸນເຮືອງ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ມີພຣະສົງ 22ອົງເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ 18ອົງ ຈາກແຂວງໄຊຍະບຸລີ4ອົງ ແລະມີສັທາມາຮ່ວມທຳບຸນຕັກຍ່າງຫລວງຫລາຍ ສຸໂຂປຸນຍັສສະອຸຈະໂຍການສ້າງສົມບຸນນຳສຸກມາໃຫ້

Post a Comment

0 Comments