ໄຂ່ຕົ້ມ ສາລະພັດປະໂຫຍດເພື່ອສຸຂະພາບ...

ໄຂ່ຕົ້ມ ເມນູອາຫານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜຄິດຮອດ ແຕ່ຮູ້ກັນບໍ່ວ່າປະໂຫຍດຂອງໄຂ່ຕົ້ມນັ້ນມີຫລາຍກວ່າທີ່ທ່ານເຫັນ ນອກຈາກຈະໃຫ້ໂປຕີນສູງແລ້ວໄຂ່ຕົ້ມໜ່ວຍນ້ອຍໆທີ່ທ່ານເຫັນນັ້ນ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍ ກົດອະມິໂນ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍເປັນຢ່າງຫລວງຫລາຍມີຜົນການວິໄຈອອກມາແລ້ວ ຈາກການວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາເວີດ ພົບວ່າ: ໃນໄຂ່ຂາວຈະມີໂປຕີນສູງ ແລະ ເປັນໂປຕີນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຄືມີກົດອະມິໂນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ (Essential Amino Acid) ສ່ວນໃນໄຂ່ແດງນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີສານອາຫານຫລາຍຊະນິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂປຕີນ, ໄຂມັນ, ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ຊຶ່ງມີຄຸນຄ່າເຊັ່ນດຽວກັບໄຂມັນໃນປາແຊວມອນ ແລະ ປາທະເລ.ເພາະໃນໄຂ່ຕົ້ມນັ້ນ ຍັງມີໄຂມັນຊະນິດບໍ່ອິ່ມຕົວ ຫລື ເອດດີແອນ (HDL Cholesterol) ຊຶ່ງເປັນໄຂມັນຊະນິດດີ ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການເພີ່ມຄໍເລດເຕີລໍ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນດີີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເລືອກກິນໄຂ່ຕົ້ມເປັນປະຈຳມື້ລະ 1 ໜ່ວຍ ກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍໄຂ່ຕົ້ມ 1 ໜ່ວຍ ຈະມີນ້ຳໜັກປະມານ 30 ກຣາມ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ພະລັງງານ 80 ກິໂລແຄລໍລີ.ປະໂຫຍດຂອງ ໄຂ່ຕົ້ມ ຍັງບໍ່ໝົດພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ເພາະມີຄວາມເຊື່ອກັນວ່າ ໄຂ່ຕົ້ມສາມາດໃຫ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫລາຍເທົ່າກັບການກິນຮັງນົກ 10 ກ່ອງ.

Post a Comment

0 Comments