ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ...

ພະຍາດຂໍ່ເຂົ່າເສື່ອມ (Osteoarthi-tis) ຫຼື ເອີ້ນກັນສັ້ນໆວ່າ (ໂອເອ) ເປັນພະຍາດທີ່ເຫັນຫລາຍໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ສ່ວນຫລາຍຈະເກີດກັບແມ່ຍິງຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແຕ່ຈາກສະຖິຕິຂອງການຜ່າຕັດຂໍ້ເຂົ່າພົບວ່າ ຄົນປ່ວຍສ່ວນຫລາຍມີອາຍຸປະມານ 50 ປີລົງມາ ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າພະຍາດນີ້ບໍ່ແມ່ນພະຍາດຂອງຄົນສູງໄວອີກຕໍ່ໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມາຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດນີ້ໃຫ້ກັບຕົວເຮົາໃນອານາຄົດກັນດີກວ່າ.1. ຫລຸດນ້ຳຫນັກ: ໃຜທີ່ຮູ້ຕົວວ່ານ້ຳຫນັກເກີນເກນມາດຕະຖານຄວນຫຼຸດນ້ຳຫນັກໂດຍດ່ວນ ເພາະນ້ຳຫນັກທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງຂໍ້ເຂົ່າຫນັກເກີນໄປ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໄດ້.

2. ປິ່ນປົວພະຍາດຕຸ້ຍ: ພະຍາດຕຸ້ຍເຮັດໃຫ້ສານກໍ່ການອັກເສບໃນເລືອດເກີດຂື້ນ ແລ້ວສານນີ້ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມອີກຕໍ່ຫນຶ່ງ ຊຶ່ງແປວ່າບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກນ້ຳຫນັກຕົວທີ່ຫລາຍເກີນໄປພຽງຢ່າງດຽວ.3. ບໍ່ນັ່ງ ຫຼື ຍ່າງດົນເກີນໄປ: ການຍ່າງ ຫຼື ນັ່ງດົນເກີນໄປສາມາເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໄດ້ເຊັ່ນ: ຢືນຕິດຕໍ່ກັນດົນເປັນເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ, ນັ່ງດົນເກີນ 1 ຊົ່ວໂມງ, ນັ່ງພື້ນ ຫຼື ຄຸກເຂົ່າດົນໆ, ຍົກເຄື່ອງທີ່ມີນ້ຳຫນັກເກີນຕະຫຼອດ… ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໄດ້.4. ລະວັງອຸບັດຕິເຫດບໍລິເວນຂໍ້ເຂົ່າ: ການໄດ້ຮັບອຸບັດຕິເຫດບໍລິເວນຂໍ້ເຂົ່າກໍ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດນີ້ຄືກັນ ຄົນທີ່ມັກຫຼິ້ນເຕະບານແລ້ວເກີດອາການບາດເຈັບແນະນຳໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍຄ່ອຍໆ ແຕ່ຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ຂີ່ລົດຖີບ, ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ, ລອຍນ້ຳເປັນຕົ້ນ.

Post a Comment

0 Comments