ຢູ່ຫ້ອງແອຫລາຍ ສ່ຽງເປັນພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ...

ເພາະອາກາດທີ່ຮ້ອນອົບເອົ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນເລືອກທີ່ຈະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັບອາກາດໄວ້ໃນເຮືອນ ເຊິ່ງລວມເຖິງບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ຕ້ອງສູບລົມຫາຍໃຈ ແລະ ນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງແອ ທີ່ໃຫ້ຄວາມເຢັນສະບາຍກາຍ ແຕ່ວ່າຄວາມເຢັນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດນີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ປ່ວຍໜັກໄດ້ເຊັ່ນກັນ.ອາກາດເຢັນສະບາຍຈາກຫ້ອງແອເຮັດໃຫ້ສາວໆ ຫ້ອງການໄດ້ແຕ່ງໂຕກັນເຕັມທີ່ກໍ່ແມ່ນ ແຕ່ວ່າ ລົມເຢັນໆ ຊວນໃຫ້ສະບາຍໃຈນີ້ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຜິວພັນຕ້ອງແຫ້ງ ເຊິ່ງເປັນທີ່ມາຂອງຮອຍແຫ່ວແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍິນສຽງໄອ ຈາມ ແລະ ເຈັບຄໍ ເລື້ອຍຂຶ້ນນໍາອີກ ເຊິ່ງອາການທີ່ເວົ້ານີ້ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ ທີ່ມັກມີຕົ້ນຕໍມາຈາກການເຮັດວຽກງານຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງແອ

ດ້ານໃນໂພງດັງຂອງຄົນເຮົາມີເສັ້ນເລືອດແດງຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນຝາບາງໆ ມີຈຳນວນຫລາຍ ເຊິ່ງມີຫນ້າທີ່ປັບອາກາດ ທີ່ເຢັນ ຫລື ແຫ້ງຈາກພາຍນອກໃຫ້ມີຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ນສູງຂຶ້ນ ແຕ່ໃນສະພາບອາກາດທີ່ຂ້ອນຂ້າງເຢັນ ເຊລຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຊລເຍື່ອ, ໂພງດັງ, ຄໍ, ຫລອດລົມ ແລະ ອື່ນໆ ຈະແຫ້ງລົງກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເມືອກ ມາປ້ອງກັນເຊລຈາກເຊື້ອພະຍາດ ເຊື້ອພະຍາດຈຶ່ງສຳຜັດກັບເຊລໂດຍກົງ ໃນຂະນະທີ່ອາກາດເຢັນເພາະເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ບໍ່ມີການຖ່າຍເທພາຍໃນຫ້ອງ ເຊື້ອໄວຣັສ ຈຶ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ຂະນະທີ່ເມັດເລືອດຂາວທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ດັກຈັບເຊື້ອພະຍາດໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ຫລຸດລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເມື່ອຕ້ອງຢູ່ໃນຫ້ອງແອເປັນເວລາດົນໆ ຫລາຍຄົນອາດເຈັບປ່ວຍໄດ້ ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ຫວັດ, ພູມແພ້ແລະ ອື່ນໆ ນອກຈາກນີ້ ຖ້າໃຊ້ນິ້ວແຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນຮູດັງ ຫລື ຖູແຮງໆ ກໍ່ອາດຈະມີເລືອດອອກ ແລະ ຖ້າມີອາການແສບຄໍຮ່ວມນໍາກໍອາດເປັນບາດແຜ ແລະ ຕິດເຊື້ອໄດ້ວິທີປ້ອງກັນ ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ

- ລະວັງບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ອາດເປັນການລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ບໍ່ແກະ ຈັບ ບໍລິເວນໜ້າ ດັງ ແລະ ປາກ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລ້າງມື ລວມທັງພະຍາຍາມຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທ ແລະ ຄວນຢູ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກຜູ້ທີ່ເປັນຫວັດ..

- ຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ.- ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ອາທິດລະ 3 ເທື່ອ, ເທື່ອລະ 30 ນາທີ.

- ນອນໃຫ້ເຕັມອີ່ມ, ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ເນັ້ນກິນຜັກ, ຫມາກໄມ້ສົດ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບວິຕາມິນພຽງພໍ.

- ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນພູມແພ້ ຄວນຫລີກລ້ຽງສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພູມແພ້.- ລະວັງບໍ່ໃຫ້ທາງເດີນຫາຍໃຈແຫ້ງ ໃສ່ຜ້າອັດປາກ ເພາະຜ້າອັດປາກຈະຊ່ວຍເກັບຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມອຸ່ນຂອງລົມຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ທາງເດີນຫາຍໃຈຊຸ່ມຊື່ນ.

- ດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ ວາງຈອກນ້ຳໄວ້ໃກ້ໆໂຕ ໃນຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນ ແລະ ໂຕະເຮັດວຽກ.

- ນອນຫລັບໃຫ້ພຽງພໍ ຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 6-8 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.- ຄວນພົບໝໍຖ້າອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ ໄຂ້ບໍ່ລົງ ແລະ ຮູ້ສຶກປວດກ້າມຊີ້ນ ເນື່ອງຈາກອາດເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ສ່ວນໄຂ້ຫວັດທຳມະດາມັກມີອາການຄັນດັ,ງ ນ້ຳມູກໄຫລ, ໄອ, ຈາມ ແລະ ຄັນຄໍ ເປັນອາການເດັ່ນ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໄຂ້ສູງຫລາຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດຈະເບິ່ງຄືຫລາຍ ດ້ວຍຂໍ້ເສຍທີ່ພ້ອມທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າ ແຕ່ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກໃຊ້ຢ່າງຖືກວິທີ ແລະ ມີການປ້ອງກັນຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ອອກໄປສູນອາກາດບໍລິສຸດທາງນອກ.

Post a Comment

0 Comments