ສາເຫດອາການ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ...

ອາການອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ເປັນໜຶ່ງໃນອາການທີ່ຫລາຍໆຄົນອາດຈະປະສົບບັນຫານີ້ຢູ່ ເຈັບໆເຊົາໆ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແກ້ແບບໃດ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ອາການອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ເກີດຈາກພຶດຕິກຳການກິນ, ພຶດຕິກຳການກິນດັ່ງກ່າວມີຫຍັງແນ່1. ກິນອາຫານແບບຟ້າວ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍຫລັ່ງໄດ້ໜ້ອຍລົງ ລວມເຖິງເມື່ອຟ້າວກິນຈຶ່ງຫຍ້ຳອາຫານບໍ່ລະອຽດແລ້ວກືນທັນທີ ເຮັດໃຫ້ເອນໄຊໃນນ້ຳລາຍຍ່ອຍອາຫານບໍ່ທັນ.

2. ກິນຫລາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ອາຫານເຕັມກະເພາະອາຫານ ຈຶ່ງເສຍເວລາຍ່ອຍດົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ້ນຂອງກົດໃນກະເພາະອາຫານ.3. ກິນຫມາກໄມ້ຫລັງຈາກກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫລາຍ ໂດຍກະເພາະອາຫານຈະໃຊ້ເວລາໃນການຍ່ອຍໄຂມັນຊ້າຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ຫມາກໄມ້ທີ່ກິນເຂົ້າໄປພາຍຫລັງຄ້າງຢູ່ດົນ ຈົນເລີ່ມບູດເນົ່າກ່ອນຈະໄດ້ຍ່ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດກາສໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ມີອາການຈຸກແໜ້ນທ້ອງຕາມມາ.4. ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອີນ ແລະ ແອວກໍຮໍ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງດື່ມດັ່ງກ່າວຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ກະເພາະອາຫານຫລັ່ງກົດອອກມາຫລາຍເກີນໄປ.

Post a Comment

0 Comments