ການໃຊ້ໄມ້ຖູແຂ້ວ...ທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້!!!

ໃຊ້ໄມ້(ແປງ)ຖູແຂ້ວແນວໃດ ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກແບັກທີເລຍ1. ຢ່າວາງແປງໄວ້ໃກ້ກັບສັກໂຄກຫລາຍເກີນໄປ

2. ຢ່າໃຊ້ແປງສີແຂ້ວຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ພະຍາຍາມເກັບແປງຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃຫ້ຫ່າງກັນຢ່າງນ້ອຍ 1 ນິ້ວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ເຖິງກັນ3. ລ້າງແປງໃຫ້ສະອາດຫລັງໃຊ້ ປ່ອຍໃຫ້ແຫ້ງຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງໃນຕຳແໜ່ງຫົວແປງຊີ້ຂຶ້ນຟ້າ ຊຶ່ງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແບັກທີເລຍປະສົມພັນກັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຢ່າເກັບໃນພາຊະນະປິດທີ່ມີອາກາດອັບຊື້ນ

4. ປ່ຽນແປງສີແຂ້ວທຸກໆເທື່ອຫລັງເປັນຫວັດ

5. ພະຍາຍາມໃຊ້ນ້ຳຢາບ້ວນປາກກ່ອນແປງແຂ້ວ ຊຶ່ງຈະລຸດຈຳນວນແບັກທີເລຍທີ່ຕິດໄປກັບແປງສີແຂ້ວ6. ປ່ຽນແປງໃໝ່ທຸກ 3-4 ເດືອນ ຫລືເລື້ອຍກວ່ານັ້ນຫາກຂົນແປງເລີ່ມບານອອກ

ສ່ວນຂໍ້ບໍ່ແນະນຳຄື ບໍ່ຄວນນຳແປງສີແຂ້ວລ້າງໃນເຄື່ອງລ້າງຈານຫລືໃສ່ໃນເຕົາໄມໂຄເວບເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດ້າມພາສະຕິກລະລາຍໄດ້.

Post a Comment

0 Comments