ໜ້າຈໍໂທລະສັບ ເປື້ອນກວ່າຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ...

ໂທລະສັບສະມາດໂຟນຖືເປັນອຸປະກອນອັນໜຶ່ງ ທີ່ເກືອບຈະກາຍເປັນອາໄວຍະວະໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍໃຜຫລາຍຄົນໄປແລ້ວ ເພາະບໍ່ວ່າຈະໄປບ່ອນໃດກໍ່ມັກຈະເອົາມັນໄປນໍາທຸກເທື່ອ ແຖມບາງຄົນເວລາຫລິ້ນໂທລະສັບຕໍ່ໃຫ້ມືເປື້ອນພຽງໃດກໍ່ບໍ່ຍອມລ້າງ ຫລື ບາງຄົນກໍ່ມັກຈະໃຫ້ຄົນອື່ນມາໃຊ້ໂທລະສັບ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໄປ ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໄວຣັສໄຂ້ຫວັດ ຫລື ເຊື້ອແບັກທີເຣຍຕົ້ນເຫດຂອງອາການຖອກທ້ອງ ສະສົມຢູ່ເທິງໜ້າຈໍໂທລະສັບໄດ້ ເຊິ່ງລ່າສຸດມີການສຶກສາທີ່ໜ້າຕົກໃຈອັນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບສະມາດໂຟນທີ່ວ່າ ໂທລະສັບສະມາດໂຟນທີ່ຖືກັນຢູ່ທຸກມື້ນີ້ ເປື້ອນຍິ່ງກວ່າຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຫລາຍເທົ່າ ເຮົາໄປອ່ານລາຍລະອຽດອັນໜ້າຕົກໃຈນີ້ທີ່ເວັບໄຊ foxnews.com ຮັບຮອງວ່າອ່ານຈົບແລ້ວຈະຕ້ອງຮີບໄປຈັບໂທລະສັບມານັ່ງເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງແນ່ນອນ.ການສຶກສາໃນວາລະສານ Applied Microbiology ພົບວ່າ ໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ແລະ ແທັບເລັດ ນັ້ນມີເຊື້ອພະຍາດຫລາຍກວ່າຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະເຖິງ 18 ເທົ່າ ແຖມຍັງມີໂອກາດທີ່ເຊື້ອພະຍາດເຫລົ່ານັ້ນຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ໂດຍເຊື້ອພະຍາດເຫລົ່ານັ້ນຈະຕິດຢູ່ຕາມໂທລະສັບເມື່ອເຮົານຳໄປໃສມາໄສນໍາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິເວນທີ່ເປື້ອນ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງນ້ຳ ຫລື ການວາງຖິ້ມໄວ້ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ນອກຈາກນີ້ການໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ໂທລະສັບສະມາດໂຟນຂອງເຈົ້າກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຫລົ່ານັ້ນມາອາໄສຢູ່ເທິງໂທລະສັບຂອງເຈົ້າໄດ້ ເຊິ່ງນັກສຶກສາປລິນຍາເອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ສະແຕນຟອດ ເຊັ່ນ Timothy Julian ຜູ້ຮ່ວມການວິໄຈໃນເທື່ອນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ໃນມືຂອງເຮົາສາມາດສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ພຽງແຕ່ສຳຜັດໂທລະສັບຂອງຜູ້ອື່ນເທົ່ານັ້ນນອກຈາກນີ້ຍັງມີໂອກາດ 30 ເປີເຊັນ ທີ່ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າຈໍໂທລະສັບຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ກໍ່ເນື່ອງມາຈາກເມື່ອເຮົາສຳຜັດຈໍໂທລະສັບແລ້ວ ບັນດາເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ຈະໄປຝັງຕົວຢູ່ຕາມຮອຍນິ້ວມືຕ່າງໆ ແລະ ເມື່ອເຮົານຳມືມາສຳຜັດ ຕາ, ປາກ, ຫູ, ດັງ ເຊື້ອພະຍາດເຫລົ່ານັ້ນກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍວ່າ ເປັນຫຍັງ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະເຮັດຄວາມສະອາດສິ່ງຕ່າງໆ ຮອບໂຕແລ້ວແຕ່ກໍ່ຍັງປ່ວຍຢູ່ດີ ສະນັ້ນເຮົາຄວນໝັ່ນເຮັດຄວາມສະອາດໂທລະສັບຂອງເຮົາດ້ວຍການນຳແອວກໍຮໍຈຸ່ມສຳລີເຊັດໜ້າຈໍໂທລະສັບ ແລະ ຕົວເຄື່ອງເລື້ອຍໆ ເພື່ອທີ່ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕິດຢູ່ເທິງໂທລະສັບຈະໄດ້ຫລຸດໜ້ອຍລົງ ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຮູ້ສຶກຄືມີຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຕິດໂຕໄປໃສມາໃສຕະຫລອດເວລາ.

Post a Comment

0 Comments