ດື່ມເຫລົ້າແກ້ໜາວ ເປັນຄວາມຈິງແທ້ ຫຼື ບໍ່!

ຄົົນທີ່ເຊື່ອຕາມຄຳບອກເລົ່າຂອງຄົນອື່ນ ບວກກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງວ່າ ຮ່າງກາຍເບິ່ງຄືຈະຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນຂຶ້ນມາທັນທີ ເມື່ອໄດ້ດື່ມແອວກໍຮໍ ເຂົ້າໄປຈັກຈອກນັ້ນບໍ່ຖືວ່າຜິດ ພຽງແຕ່ເປັນຄົົນທີ່ອາດຈະຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ຜົນການວິໄຈຫລາຍຕໍ່ຫລາຍອັນ ທີ່ໃຫ້ຄຳຕອບວ່າ ຕົກລົງແລ້ວ ດື່ມແອວກໍຮໍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອຸ່ນຂຶ້ນແທ້ຫລືບໍ່?ຄຳຖາມນີ້ມີຄຳຕອບແນ່ນອນ ແລະ ເປັນຄຳຕອບທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວຮຽບຮ້ອຍແລ້ວວ່າ ຂະບວນການວິໄຈທາງວິທະຍາສາດ ແຕ່ກ່ອນຈະໄປຮູ້ເຖິງຜົນການວິໄຈກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້

ດື່ມເຫລົ້າແກ້ໜາວ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະ Hypothermia ແລະ ເຖິງຂັ້ນ ເສຍຊີວິດໄດ້ການວິໄຈທີ່ມີອອກມາໃນຮອບຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາຍັງຢືນຢັນກົງກັນວ່າ ແອວກໍຮໍ ທີ່ໃຜຫລາຍຄົນຍົກຍ້ອງໃຫ້ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບສະພາວະອາກາດໜາວນັ້ນ ແທ້ຈິງແລ້ວພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ດື່ມພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມອົບອຸ່ນທີ່ຜິວກາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕກໍ່ຄືອຸນຫະພູມທີ່ຫລຸດຕ່ຳລົງພາຍໃນແກນກາງຮ່າງກາຍ ອັນຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພາວະ ໄຮໂປເທີເມຍ (hypothermia) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຖ້າຫາກຮຸນແຮງກໍ່ເຖິງຂັ້ນເສັຍຊີວິດໄດ້ເລີຍ.

ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຢືນຢັນ ດື່ມເຫລົ້າແກ້ໜາວ ຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ!ແມ່ນແຕ່ອົງການອະນາໄມໂລກເອງກໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ “ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບແອວກໍຮໍໄວ້ເທິງເວັບໄຊ ຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍແກ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ເຊິ່ງອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫລື ເຖິງຂັ້ນທຳລາຍຊີວິດຫາກເຮັດຕາມຄວາມເຊື່ອແບບຜິດໆເຫລົ່ານັ້ນ ແລະ ໜຶ່ງໃນຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບແອວກໍຮໍ ທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໃຫ້ຂໍ້ມູນໄວ້ຄື: ການດື່ມ ແອວກໍຮໍ ເປັນວິທີໃນການຜ່ອນຄາຍຄວາມໜາວທີ່ດີ ສ່ວນຄຳອະທິບາຍສັ້ນໆ ແຕ່ໄດ້ໃຈຄວາມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຕໍ່ຄຳຖາມນີ້ ກໍ່ເປັນຄຳອະທິບາຍດຽວກັບທີ່ຜົນການວິໄຈທີ່ຍົກມາທັງຫລາຍນີ້ໄດ້ຕອບໃຫ້ຮູ້ແລ້ວ ແຕ່ຂໍຢ້ຳອີກເທື່ອໜຶ່ງນັ້ນຄື “ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອາກາດເຢັນ ຮ່າງກາຍຈະພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ທົນຕໍ່ສະພາວະທີ່ເຢັນໄດ້ ໂດຍການຫລຸດການໄຫລວຽນຂອງກະແສເລືອດທີ່ຜິວໜັງລົງເພື່ອໃຫ້ເລືອດໄຫລວຽນໄປທີ່ອະໄວຍະວະສຳຄັນໃນແກນຂອງຮ່າງກາຍ ແອວກໍຮໍ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກ “ອຸ່ນ” ແຕ່ພັດເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຫລຸດຕ່ຳລົງ ໂດຍເພີ່ມອຸນຫະພູມ (ໜ້ອຍໜຶ່ງ) ທີ່ຜິວໜັງ (ເບິ່ງໄດ້ຈາກການໜ້າແດງ ເບິ່ງມີເລືອດຝາດ ສຸດທ້າຍອາດເກີດພາວະ Hypothermia ໄດ້.

Post a Comment

0 Comments