ວິທິເບິ່ງແຍງຂົນຕາປອມທີ່ຫລາຍຄົນເບີ່ງຂ້າມ...

ເຖິງວ່າຂົນຕາປອມຈະສ່ຽງອັນຕະລາຍຕໍ່ດວງຕາ ແຕ່ການດູແລຮັກສາ ແລະ ເລືອກໃຊ້ຂົນຕາທີ່ຜະລິດຈາກວັດສະດຸເຊື່ອຖືໄດ້ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາ ຂອງເຮົາປອດໄພຈາກການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການຫຼຸດໂອກາດສຳຜັດກັບຝຸ່ນລະອອງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການ ລະຄາຍເຄືອງໄດ້.ໂດຍທົ່ວໄປເຮົາຄວນເຮັດຄວາມສະອາດຂົນຕາຢ່າງນ້ອຍທຸກ 1 ມື້ຫລັງຈາກໃຊ້ງານ ເນື່ອງຈາກໃນລະຫວ່າງມື້ຂົນຕາຈະຕ້ອງສຳຜັດກັບເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກຫລວງຫລາຍ ໃນຂະນະຕິດຂົນຕາກໍ ຈະຕ້ອງຫລີກລ້ຽງການຂະຍີ້ຕາ, ຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ຂົນຕາຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນບໍ່ຄວນຕິດຂົນຕາປອມຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນໆ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຖ້າເກີດອາການຜິດປົກກະຕິທີ່ດວງຕາຄວນພັກການຕິດຂົນຕາກ່ອນຈັກລະຍະໜຶ່ງຈົນ ກວ່າອາການຈະເຊົາເປັນປົກກະຕິ.

Post a Comment

0 Comments