ວິທີຊ່ວຍ ລ້າງພິດໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ...

ທີ່ມາຂອງສານພິດໃນຮ່າງກາຍ

ສານພິດ ຫລື ທັອກຊິນ ນີ້ເປັນຄຳລວມທີ່ໃຊ້ເອີ້ນສານພິດທຸກຊະນິດທີ່ເມື່ອສະສົມໃນຮ່າງກາຍແລ້ວຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊິ່ງມີ ທັອກຊິນ ທັງທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ທັອກຊິນ ຈາກພາຍນອກ ເຊັ່ນ ຈຸລັງທີ່ຕາຍທຸກມື້ ຂອງເສຍທີ່ເກີດຈາກກະບວນການຍ່ອຍ ແລະ ເຜົາຜານອາຫານ ຫລື ກະບວນການຊີວະເຄມີອື່ນໆ ຂອງເສຍ ທີ່ເກີດຈາກການສະສົມຂອງ ເຫລືອອາຫານ ຂອງເສຍທີ່ເກີດຈາກອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ເກີດການບູດເນົ່າໃນລຳໄສ້, ຝຸ່ນຄວນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນພິດສານພິດທີ່ປົນເປື້ອນມາກັບອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ.ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງສານພິດ

- ອາຫານທີ່ກິນຫລາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສັດສ່ວນ ເຊັ່ນ ກິນຊີ້ນສັດຫລາຍ ໄຂມັນຫລາຍເກີນໄປ ອາຫານ ຟອກຂາວ (ໂດຍສະເພາະແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານ) ອາຫານກຸ່ມນີ້ຈະຖືກຍ່ອຍເປັນໂມເລກຸນລະອຽດ ຍິ່ງຖ້າກິນອາຫານທີ່ມີ ກາກໃຍນ້ອຍ ບໍ່ມັກກິນຜັກ ແລະ ຫມາກໄມ້ ເມື່ອຜ່ານຈາກລຳໄສ້ນ້ອຍສູ່ລຳໄສ້ໃຫຍ່ ກາກອາຫານຈະຜ່ານໄປໄດ້ລຳບາກ ເຊື້ອແບັກທີເລຍ ບາງຈຳພວກໃນລຳໄສ້ຈະຖືໂອກາດຍ່ອຍສະຫລາຍເຮັດໃຫ້ບູດເນົ່າ ກໍ່ເປັນສານພິດຂຶ້ນ ແລະ ສານພິດນີ້ ອາດຖືກດູດຊຶມຜ່ານເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຫລວງຫລາຍ ເຊັ່ນ: ພູມແພ້, ມະເຮັງ.

- ອາຫານປິ້ງ, ຈືນ ຈົນແຫ້ມໄໝ້ ເຊິ່ງມີອະນຸມູນອິດສະຫລະຫລາຍ ອະນຸມູນອິດສະຫລະເຫລົ່ານີ້ ເປັນພິດພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນສານກໍ່ພະຍາດຮ້າຍກໍ່ຄືມະເຮັງນໍາອີກ.- ສານປຸງແຕ່ງໃນອາຫານ ເຊັ່ນ: ແປ້ງນົວ, ກິ່ນສັງເຄາະ, ສານຟອກສີ, ສານກັນບູດ, ສານເຮັດໃຫ້ກອບ ແລະ ອື່ນໆ.

- ຝຸ່ນ ຄວນ ແລະ ສານພິດທີ່ເປັນ ອາຍລະເຫີຍປົນເປື້ອນມາກັບອາກາດ.

- ສານເຄມີທີ່ປັ່ນປ່ວນພາຍໃນຮ່າງກາຍອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຄຽດ.- ຕ້ອງຊ່ວຍຮ່າງກາຍສະຫລາຍພິດ

ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍພົ້ນຈາກສານພິດເຮັດໄດ້ 2 ທາງ ຄື ປ້ອງກັນພິດໄພຈາກພາຍນອກ ແລະ ຄວບຄຸມປັດໄຈທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດສານພິດພາຍໃນຮ່າງກາຍ ຕາມວິທີການຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້

1. ກິນລ້າງພິດ: ໝັ່ນກິນຜັກ ແລະ ຫມາກໄມ້ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຈົນເປັນນິໄສ ເພາະເມື່ອຍ່ອຍເສັ້ນໃຍຈະກາຍເປັນກາກອາຫານ ເຮັດຫນ້າທີ່ຄືຟອຍ ເຮັດຄວາມສະອາດລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບຖ່າຍ ພ້ອມກັນນີ້ໃຫ້ດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ຫລາຍມື້ລະ 2-8 ຈອກ ເພື່ອປ້ອງກັນ ກາກອາຫານແຂງໂຕ ການຮັບກິນຜັກ ແລະ ຫມາກໄມ້ນີ້ ຄວນເລືອກຊະນິດທີ່ປອດໄພຈາກສານພິດ ຫລື ລ້າງຈົນແນ່ໃຈ.2. ອົດລ້າງພິດ: ຜົນດີີຂອງການອົດອາຫານຢູ່ທີ່ຕັບ ແລະ ລຳໄສ້ໄດ້ພັກຜ່ອນ ໂດຍສະເພາະຕັບ ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ໜັກຫລາຍທັງຍ່ອຍ, ຕອງ ແລະ ກຳຈັດສານພິດໃນອາຫານ ຄົົນທີ່ຕັບບໍ່ແຂງແຮງ ມັກພົບວ່າ ມີລະດັບຂອງການສະສົມສານພິດໃນຮ່າງກາຍສູງ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຮ່າງກາຍຍັງຄົງຕ້ອງການ ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ນ້ຳຕານທຳມະຊາດ ເພື່ອເປັນພະລັງງານທຸກມື້ ໃນການອົດອາຫານເພື່ອລ້າງພິດນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນດື່ມນ້ຳຜັກຫມາກໄມ້ ແລະ ສວນລ້າງລຳໄສ້ໃຫຍ່ຄວບຄູ່ກັນໄປນໍາອີກ ເນື່ອງຈາກລະຫວ່າງທີ່ອົດອາຫານຈະມີຈຸລັງທີ່ຕາຍແລ້ວ ແລະ ເປັນພະຍາດຖືກເຜົາຜານກຳຈັດອອກມາຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີພິດຄ້າງຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອ ເຊິ່ງຈະຖືກຂັບອອກຜ່ານຫມາກໄຂ່ຫລັງ (ຍ່ຽວ) ປອດ, ຜິວໜັງ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແຕ່ເນື່ອງຈາກລະຫວ່າງອົດອາຫານໃນລຳໄສ້ຈະບໍ່ມີກາກອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຖ່າຍບໍ່ອອກ ຖ້າຫາກບໍ່ສວນລ້າງລຳໄສ້ໃຫຍ່ຮ່ວມນໍາ ຂອງເສຍຈະໜີໄປອອກທາງຫມາກໄຂ່ຫລັງ ເຮັດໃຫ້ຫມາກໄຂ່ຫລັງຕ້ອງເສຍຫາຍໄປນໍາໄດ້.3. ຂັບພິດທາງເຫື່ອ: ການຮວມໂຕດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເລືອດ ແລະ ນ້ຳເຫື່ອໄຫລວຽນໄດ້ດີທົ່ວຮ່າງກາຍ ໄຂມັນກ້ອງຜິວໜັງລຸດລົງ ການທີ່ຮ່າງກາຍມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ ຂະບວນການຍ່ອຍ ແລະ ເຜົາຜານກໍ່ເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ລະບົບປະສາດທັງຫລາຍຖືກກະຕຸ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຫື່ອອອກຫລາຍ ເຊິ່ງເທົ່າກັບວ່າ ການຂັບຖ່າຍຂອງເສຍຜ່ານເຫື່ອກໍ່ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ໄດ້ເຮັດວຽກຫລາຍກວ່າປົກກະຕິນັ້ນເອງ.

4. ຂັບພິດທາງລົມຫາຍໃຈ: ການຫາຍໃຈ ຄືການສູບເອົາອອກຊິເຈນໄປລ້ຽງຮ່າງກາຍ ແລະ ດຶງເອົາຄາຣບອນໄດອອກໄຊ ກັບຂອງເສຍອື່ນໆອອກໄປ ຄາຣບອນໄດອອກໄຊ ນັ້ນຫາກຄ້າງຢູ່ໃນຈຸລັງຫລາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງອ່ອນແອ ແລະ ຕາຍໄດ້ງ່າຍ ໂດຍທົ່ວໄປການຫາຍໃຈຂອງເຮົາມັກບໍ່ດີພໍ ທີ່ຈະລຳລຽງອອກຊິເຈນເຂົ້າໄປໄດ້ຫລາຍ ແລະ ຂົນຄາຣບອນໄດອອກໄຊ ອອກມາຖິ້ມໃນປະລິມານທີ່ຫລາຍພໍ ເພາະເຮົາມັກຫາຍໃຈພຽງເຄິ່ງດຽວ ຄືຫາຍໃຈບໍ່ເລິກ ການຝຶກສູບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກໃຫ້ເຕັມທີ່ ເທື່ອລະ 5 ນາທີ ມື້ລະ 2 ເທື່ອ ໃນສະຖານທີ່ອາກາດບໍລິສຸດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂັບຂອງເສຍອອກທາງລົມຫາຍໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ ການອອກກຳລັງກາຍທຸກວິທີກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້ເລິກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີເຊັ່ນກັນ.5. ຂັບພິດໃນອາລົມ: ທຸກເທື່ອທີ່ຮ່າງກາຍເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນເຄັ່ງຄຽດ ລະດັບຂອງຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍຈະປ່ຽນແປງໄປຈາກສະພາບປົກກະຕິສູ່ຄວາມປັ່ນປ່ວນເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກງານຂອງຮ່າງກາຍສັບສົນ, ພູມຕ້ານທານຕ່ຳ ລະບົບຂັບຖ່າຍຜິດປົກກະຕິ ແລະ ອື່ນໆ ການນັ່ງສະມາທິ ມື້ລະ 15 ນາທີ ຫລື ການຫາວິທີຜ່ອນຄາຍອາລົມດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ກໍ່ຈະຊ່ວຍກຳຈັດພິດໄພຈາກຄວາມຕຶງຄຽດນີ້ໄດ້.

ວິທີການເຫລົ່ານີ້ ເຮັດໄດ້ເອງ ແລະ ເຮັດໄດ້ທັນທີຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ສຸຂະພາບຊຸດໂຊມ ຫລືມີໂລກໄພໄຂ້ເຈັບແລ້ວຄ່ອຍເຮັດ ເພາະບາງເທື່ອອາດສວາຍເກີນໄປ.

Post a Comment

0 Comments