ເຮັດວຽກເດິກ ສ່ຽງເປັນພະຍາດຮ້າຍ ທໍາລາຍສຸພາບ...

ເວລາກາງຄືນເປັນໄລຍະເວລາສຳຄັນທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໃຊ້ເພື່ອພັກຜ່ອນ ແລະ ສ້ອມແຊມໃນສ່ວນຕ່າງໆ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາກາງເວັນ ແຕ່ກໍ່ມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກໃນເວລາກາງຄືນ ແລະ ໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນໃນກາງເວັນແທນ ໂດຍທີ່ບໍ່ອາດຈະຫລີກລ້ຽງໄດ້ ໂດຍທ່ານຮູ້ ຫລື ບໍ່ວ່າ ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນເວລານອນໄດ້ ແຖມການເຮັດວຽກງານໃນກາງຄືນນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຕາມມາອີກຫລວງຫລາຍ ແບບທີ່ໃນເວັບໄຊ huffingtonpost. com ໄດ້ບອກເຖິງຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດວຽກງານ ຕອນກາງຄືນເອົາໄວ້ ເຮົາມາເບິ່ງກັນດີກວ່າວ່າຜົນກະທົບຈາກການເຮັດວຽກງານ ຕອນກາງຄືນທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບນັ້ນມີຫຍັງນຳ ຂໍບອກເລີຍວ່າ ບາງຂໍ້ຖ້າເກີດເປັນຊຳເຮື້ອດົນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຮ້າຍແຮງໄດ້1. ທຳລາຍການນອນ: ຈາກການສຶກສາກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດທີ່ຕ້ອງເຂົ້າເວນໃນເວລາການຄືນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ພົບຄວາມເຊື່ອມໂຍງທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກງານໃນໄລຍະເວລາກາງຄືນກັບການນອນທີ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ໂດຍຈາກການສຶກສາທີ່ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Workplace Health & Safety ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດທີ່ຕ້ອງເຂົ້າເວນໃນເວລາກາງຄືນ ແລະ ນອນຫລັບນ້ອຍກວ່າຫົກຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ມີຄວາມສ່ຽງເປັນສອງເທົ່າທີ່ຈະມີການນອນທີ່ບໍ່ດີເມື່ອທຽບກັບຄົົນທີ່ມີເວລານອນຫົກຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ ນອກຈາກນີ້ ນັກວິໄຈ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ບລູໂນສເອເລສ ຍັງພົບອີກວ່າ ການເຮັດວຽກງານໃນຕອນກາງຄືນຈະເຮັດໃຫ້ມີລະດັບ ເຊໂລໂທນິນ ທີ່ຕ່ຳກວ່າຄົົນທີ່ເຮັດວຽກໃນໄລຍະເວລາປົກກະຕິ ຊຶ່ງການມີລະດັບ ເຊໂລໂທນິນ ທີ່ຕ່ຳກໍ່ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການນອນໄດ້.

[embed]https://www.facebook.com/MillionStoriesPage/videos/2022268087849487/[/embed]

 

2. ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດເບົາຫວານ: ການວິໄຈທີ່ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກງານໃນຕອນກາງຄືນກັບຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດເບົາຫວານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຊາຍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ຫລາຍກວ່າຜູ້ຍິງຖ້າຫາກມີຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກງານທີ່ຜິດປົກຕິຈາກການວິໄຈທີ່ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Occupational & Environmental Medicine ທີ່ເຮັດການສຶກສາກັບຄົົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຕອນກາງຄືນປະມານ 226,652 ຄົນພົບວ່າ: ຄົນກຸ່ມນີ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວານເຖິງ 1.09 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ມີໄລຍະເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການສຶກສາໃນສານ PLoS Medicine ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ່ 2 ຊຶ່ງເວລາການເຮັດວຽກງານຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກງານຂອງ ອິນຊູລິນ.3. ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຕຸ້ຍ: ການນອນຫລັບບໍ່ພຽງພໍ ຫລື ການນອນຫລັບທີ່ຂັດແຍ້ງກັບໂມງຕາມທຳມະຊາດຂອງຮ່າງກາຍຈະເພີ່ມໂອກາດໃນການເປັນພະຍາດເບົາຫວານຫລືພະຍາດຕຸ້ຍໄດ້ ຕາມທີ່ການສຶກສາຂອງນັກວິໄຈຈາກໂຮງໝໍ ບຣິກແຮມ ໃນວາລະສານທາງວິທະຍາສາດ Science Translational Medicine ຊຶ່ງ Orfeo M. Buxton ນັກປະສາດວິທະຍາຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກໂຮງໝໍແບບດຽວກັນໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົົນທີ່ເຮັດວຽກໃນເວລາກາງຄືນຈະເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫລັບໃນໄລຍະເວລາກາງເວັນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກງານຫລຸດລົງ ແລະ ຍັງຕ້ອງປະສົບກັບການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍໃນໄລຍະລະຫວ່າງມື້ ຊຶ່ງການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍນັ້ນເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຕາມມາໃນພາຍຫລັງນໍາອີກ.

4. ຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດມະເຮັງສູງຂຶ້ນ: ເປັນທີ່ໜ້າຕົກໃຈວ່າ ການເຮັດວຽກງານໃນຕອນກາງຄືນ ສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມຂອງແມ່ຍິງໄດ້ເຖິງຮ້ອຍລະ 30 ແລະຈາກການສຶກສາໃນວາລະສານກ່ຽວກັບມະເຮັງພົບວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ເຮັດວຽກໃນຕອນກາງຄືນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 4 ປີຂຶ້ນໄປມີຄວາມສ່ຽງເທົ່າໆກັບ ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກພຽງ 2 – 3 ຄືນຕໍ່ອາທິດ.5. ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເຜົາຜານ: ການເຮັດວຽກງານຕອນກາງຄືນ ເປັນສາເຫດຫລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ລະດັບ ເລບຕິນ ຊຶ່ງເປັນຮໍໂມນທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການຄວບຄຸມນ້ຳໜັກ ລວມເຖິງລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແລະ ລະດັບອິນຊູລິນຫລຸດລົງ ຈາກການສຶກສາໃນປີ 2017 ຊຶ່ງຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ the National Academy of Sciences ສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ຄວາມປ່ຽນແປງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ .ພະຍາດຫົວໃຈ

6. ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຫົວໃຈວາຍ: ການວິໄຈຊຶ່ງຖືກຕີພິມໃນວາລະສານທາງການແພດຂອງ ອັງກິດພົບວ່າ ການເຮັດວຽກງານໃນຕອນກາງຄືນມີແນວໂນ້ມຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຫົວໃຈວາຍໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ມີການສຶກສາລວມ 34 ຢ່າງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາຂອງການເກີດຫົວໃຈວາຍ ຊຶ່ງເກີດຈາກການເຮັດວຽກງານ ໃນຕອນກາງຄືນທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະປີ 2011 ແລະ 2015 ໃນປະເທດການາດາ ຊຶ່ງມີເຖິງ 7% ແລະ ໃນໄລຍະຍັງພົບວ່າ ມີເຖິງຮ້ອຍລະ 7.3 ທີ່ເປັນພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຕີບຕັນ ແລະ ຮ້ອຍລະ 1.6 ເກີດພາວະຫົວໃຈຂາດເລືອດ.7. ສ່ຽງຕໍ່ພາວະຊຶມເສົ້າ: ມີການສຶກສາຫລາຍຢ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຮັດວຽກງານຕອນກາງຄືນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸກຂະພາບຈິດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການສຶກສາໃນວາລະສານ ນານາຊາດ Occupational and Environmental Health ໄດ້ສະແດງວ່າ ຜູ້ຄົົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຕອນກາງຄືນມີອາການຂອງພາວະຊຶມເສົ້າສູງກວ່າຄົົນທີ່ເຮັດວຽກໃນໄລຍະເວລາປົກຕິ
ແລະ ການສຶກສາໃນປີ 2015 ຈາກວາລະສານນານາຊາດ Disability and Human Development ກໍ່ຄົ້ນພົບອີກວ່າການເຮັດວຽກງານຕອນກາງຄືນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອາລົມໄປໃນທາງທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຜູ້ສຶກສາກໍ່ຍັງຍອມຮັບວ່າ ຍັງມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຫລາຍຄົົນທີ່ຍັງເຊື່ອວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງອາການພາວະຊຶມເສົ້ານັ້ນ ເກີດໃນຄົົນທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິຫລາຍກວ່າຄົົນທີ່ເຮັດວຽກໃນຕອນກາງຄືນ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:huffingtonpost. com

Post a Comment

0 Comments