ມີຫຍັງແນ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊວມະເຮັງເຕີບໂຕໄດ້ດີ...

ຮູ້ກັນຢູ່ແລ້ວວ່າມະເຮັງ ເປັນພະຍາດທີ່ໜ້າຢ້ານ ເຮົາຈະປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງໄດ້ແນວໃດ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ເຮົາພໍຈະຫລີກລ້ຽງ ຫລື ເຮັດແນວຈິ່ງພໍຈະຫ່າງໄກພະຍາດມະເຮັງໄດ້ນຳ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີອັນໃດຫລີກລ້ຽງໄດ້ກໍ່ຄວນຈະລ້ຽງ.1. ນໍ້າຕານຊາຍຂາວ ໂດຍໃຊ້ນ້ຳຕານຈາກທຳມະຊາດແທນ ເຊັ່ນ: ນ້ຳເຜີ້ງ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍ, ເກືອມີສານຈຳເປັນທີ່ເຊວມະເຮັງນຳໄປໃຊ້ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຄວນງົດ ຫລື ກິນໃນປະລິມານນ້ອຍ.

2. ຫລີກລ້ຽງຊາ, ກາແຟ, ຊັອກໂກແລດ ທີ່ມີຄາເຟອີນທີ່ສູງ, ດື່ມນ້ຳສະອາດ ຫລື ນໍ້າຕອງດີທີ່ສຸດ ຫລີກລ້ຽງນ້ຳປະປາ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແອນກໍຮໍທີ່ມີສະພາບເປັນກົດ.3. ຊີ້ນສັດຍ່ອຍຢາກ ແລະ ຕ້ອງການເອັນໄຊໃນການຍ່ອຍເປັນຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ຊີ້ນທີ່ຍ່ອຍບໍ່ໝົດ ຈະຄົງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລຳໄສ້ ອັນນຳໄປສູ່ສານພິດຕົກຄ້າງ.

4. ເຊວມະເຮັງ ມີໂປຕີນທີ່ຍາກແກ່ການທຳລາຍ ການບໍລິໂພກຊີ້ນສັດນ້ອຍລົງ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍໄປທຳລາຍເຊວມະເຮັງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

5. ອາຫານເສີມບາງຢ່າງຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ເພື່ອໄປທຳລາຍເຊວມະເຮັງ ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນອີ, ວິຕາມິນຊີ.6. ເຊວມະເຮັງ ເປັນເຊື້ອພະຍາດຂອງຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດວິນຍານ ການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນດີຂຶ້ນ, ອາລົມຮ້າຍ ຫລື ຄວາມຄຽດຈະສ້າງສະພາບຄວາມເປັນກົດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ຄວນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກ ແລະ ໃຫ້ອະໄພ, ພັກຜ່ອນ ແລະ ມວ່ນຊື່ນກັບການໃຊ້ຊີວິດ.

7. ເຊວມະເຮັງບໍ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນທີ່ມີອອກຊິເຈນໄດ້ ການອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ ແລະ ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກເລິກ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບອັອກຊິເຈນໃນເຊວ, ການບຳບັດດ້ວຍອອກຊິເຈນກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ຈະທຳລາຍເຊວມະເຮັງ.

Post a Comment

0 Comments