ຄຳເຕືອນ ກ່ອນໃຊ້ຜ້າອະນາໄມ ເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ...

ສາວໆ ຄົນໃດບໍ່ຮູ້ຈັກຜ້າອະນາໄມ ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແມ່ນບໍ່ ແຕ່ຈະມີພຽງຈັກຄົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ມື້ນີ້ແອດເລີຍມີເລື່ອງກ່ຽວກັບ ຜ້າອະນາໄມ ມາຝາກສາວໆ.1. ປ່ຽນຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 2 ຜືນ: ຄວາມອັບຊື້ນຈະເຮັດໃຫ້ແບັກທີເລຍໃນຜ້າເຕີບໂຕໄດ້ດີຈົນທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງຄອດ ຍິ່ງຖ້າສະສົມໄວ້ດົນໆ ຂໍບອກວ່າ ນີ້ແຫລະໂຕການມະເຮັງປາກມົດລູກ.

2. ຫລີກລ້ຽງບ່ອນທີ່ປຽກຊຸ່ມ: ບໍ່ຄວນເກັບຜ້າອະນາໄມໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ ເຖິງແມ່ນເຈົ້າຈະເກັບໃນ ໄລຍະຫ່າງໄກຈາກບັນດາກ໋ອກນໍ້າແລ້ວກໍ່ຕາມ ເພາະເນື້ອຜ້າທີ່ອ່ອນນຸ່ມອົມຄວາມຊື້ນໄດ້ດີ ເໝາະ ຈະເປັນທີ່ເຮຮາປາຕີຂອງເຊື້ອພະຍາດເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຄວນເກັບຜ້າອະນາໄມໄວ້ໃນທີ່ທີ່ແຫ້ງ, ສະອາດ ຢ່າງຕູ້ເສື້ອຜ້າຈະດີກ່ວາ.3. ອ່ານມື້ໝົດອາຍຸກ່ອນໃຊ້: ຜົນສຳຫຼວດບອກວ່າ ມີແມ່ຍິງບໍ່ເຖິງ 1 ເປີເຊັນທີ່ຈະສັງເກດມື້ໝົດອາຍຸຂອງຜ້າອະນາໄມ ທັງໆທີ່ມັນກໍ່ຄືກັບສິນຄ້າອື່ນໆ ຍິ່ງໃກ້ມື້ໝົດອາຍຸເທົ່າໃດຄຸນນະພາບກໍ່ຈະຍິ່ງລຸດລົງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.4. ຜ້າແບບຊຶມຊັບຫລາຍ, ແຕ່ປະໂຫຍດໜ້ອຍ: ແມ່ຍິງບາງຄົນມັກໃຊ້ຜ້າອະນາໄມແບບຊຶມຊັບໄດ້ຫລາຍໆ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນເລີຍໃຫ້ກຸ້ມໝົດມື້ ຂໍບອກວ່ານີ້ເປັນຄວາມຄິດທີ່ອັນຕະລາຍຫລາຍ ເພາະເລືອດເປັນອາຫານຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍ, ຫລັກການໃຊ້ຜ້າອະນາໄມທີ່ຖືກຄື: ຕ້ອງປ່ຽນທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ຈຸດລັບສະອາດບໍ່ອັບຊື້ນ ວິທີນີ້ຊ່ວຍຫລຸດໂອກາດການເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ອີກທາງໜຶ່ງ.

ຂອບໃນທີ່ມາ:www.honestdocs.co

Post a Comment

0 Comments