ປີກມົດລູກອັກເສບ ອີກໜຶ່ງພະຍາດທີ່ທ່ານຍິງຄວນຮູ້...

ປີກມົດລູກອັກເສບ ເປັນພະຍາດທີ່ສາວໆ ຫລາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜເປັນຫລາຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຜູ້ຍິງແບບເຮົາໆຈະເປັນບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຮູ້ທັນພະຍາດໄວ້ກ່ອນດີທີ່ສຸດປີກມົດລູກອັກເສບ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຢ່າງໜຶ່ງ ເຊື້ອພະຍາດທີ່ພົບເລື້ອຍໆຄື ເຊື້ອໜອງໃນ, ຮອງລົງມາຄືເຊື້ອຄາໄມເດຍ ຜູ້ປ່ວຍມັກມາພົບແພດດ້ວຍອາການຕົກຂາວ ແລະ ປວດທ້ອງນ້ອຍ ຖ້າອາການບໍ່ໜັກຫລາຍແພດກໍ່ຈະໃຫ້ຢາແກ້ປວດຊະນິດກິນໃຫ້ກິນ ແຕ່ຖ້າເປັນຫລາຍ ມີການຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງ ຫລື ມີອາການປວດຮຸນແຮງ ຈຳເປັນຕ້ອງພັກປິ່ນປົວຕົວໃນໂຮງໝໍ ແລະ ໄດ້ຮັບຢາແກ້ປວດຊະນິດຢາສີດ.ພະຍາດ ປີກມົດລູກອັກເສບມັກຈະປິ່ນປົວເຊົາພາຍໃນ 1-2ອາທິດ ແຕ່ຜູ້ປ່ວຍບາງລາຍທີ່ມີການຕິດເຊື້ອບໍລິເວນໝົດລູກຊະນິດຊຳເຮື້ອ ເພາະບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ເໝາະສົມ ຫລື ອາດຈະເປັນເຊື້ອທີ່ກໍ່ພະຍາດໃນລັກສະນະຊໍ້າເຮື້ອໄດ້ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງປິ່ນປົວດົນ.

Post a Comment

0 Comments