ສັນຍານບົ່ງບອກ ກໍາລັງຂາດຄາໂບໄຮເດດ...

ພົບ 5 ສັນຍານ ສຸຂະພາບທີ່ສົ່ງສັນຍານບອກວ່າ ຮ່າງກາຍກຳລັງຕ້ອງການຄາໂບໄຮເດດເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫລາຍໆຄົນມັກຄິດວ່າ ຄາໂບໄຮເດດເປັນສິ່ງທີ່ຄວນກິນນ້ອຍໆ ເພາະເມື່ອ ຄາໂບໄຮເດດ ຖືກຍ່ອຍແລ້ວຈະກາຍໄປເປັນນ້ຳຕານ ແລະ ໄປສະສົມເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍໆ ແຕ່ແທ້ໆແລ້ວຄາໂບໄຮເດດ ນີ້ກໍ່ສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ການກິນຄາໂບໄຮເດດ ບໍ່ພຽງພໍຈະສົ່ງຜົນເຖິງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍນໍາອີກ ເຊັ່ນ: ເກີດອາການຫລົງໆ, ລືມໆ ຫລື ບໍ່ຄ່ອຍມີແຮງ ເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແບບໃດວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກຳລັງຂາດຄາລໂບໄຮເດດ ມື້ນີ້ເລີຍນຳຕົວຢ່າງຂອງສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນຂອງການ ຂາດຄາໂບໄຮເດດ ມາຝາກກັນ.1. ລົມຫາຍໃຈມີກິ່ນເໝັ່ນ: ກິ່ນປາກ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜຢາກລົມນໍາເທົ່າໃດ ແຕ່ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ ກິ່ນປາກນີ້ກໍ່ເປັນສັນຍານຂອງຮ່າງກາຍທີ່ກຳລັງບອກວ່າ ຄວນທີ່ຈະກິນຄາໂບໄຮເດດ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະຫລຸດນ້ຳໜັກກໍ່ຕາມ ເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເຜົາຜານໄຂມັນແທນການເຜົາຜານຄາໂບໄຮເດດ ເຊິ່ງຂະບວນການນີ້ເອີ້ນວ່າ ພາວະຄີໂຕຊີດ (Ketosis) ຈະປ່ອຍສານເຄມີທີ່ຊື່ວ່າ: ຄີໂຕນ (Ketones) ອອກມາ ໂດຍສານເຄມີຊະນິດນີ້ມີກິ່ນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໜ້າຊື່ນຊົມເທົ່າໃດ ແລະ ກິ່ນຂອງສານເຄມີຊະນິດນີ້ຈະອອກມາປົນກັບລົມຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ລົມຫາຍໃຈມີກິ່ນເໝັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆ ຄົນຄິດວ່າເປັນສາເຫດມາຈາກບັນຫາໃນຊ່ອງປາກ ຈົນຕ້ອງໄປພົບທັນຕະແພດ ທີ່ແທ້ແລ້ວມັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັນເລີຍ ດັ່ງນັ້ນຖ້າບໍ່ຢາກມີກິ່ນປາກກໍ່ຄວນກິນຄາໂບໄຮເດດໃຫ້ພຽງພໍ.2. ກ້າມຊີ້ນບໍ່ຂຶ້ນເຖີງຈະອອກກຳລັງກາຍ: ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຄາໂບໄຮເດດບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະຫັນໄປໃຊ້ໂປຕີນທີ່ຈຳເປັນໃນລະບົບກ້າມຊີ້ນແທນ ໂດຍສະເພາະໂປຕີນທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງເສີມກ້າມຊີ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະອອກກຳລັງກາຍເພື່ອເສີມສ້າງກ້າມຊີ້ນພຽງໃດ ກ້າມຊີ້ນກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ເຕັມທີ່ເພາະບໍ່ມີໂປຕີນທີ່ໃຊ້ໃນການເສີມສ້າງກ້າມຊີ້ນ ສະນັ້ນຫາກໃຜທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະສ້າງກ້າມຊີ້ນ ຄວນຈະຮັບປະທານຄາໂບໄຮເດດ ແລະ ໂປຕີນຄວບຄູ່ກັນໄປ.

3. ຮູ້ສຶກຫລົງໆ ລືມໆ: ເຊັ່ນດຽວກັບຮ່າງກາຍ ສະຫມອງກໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳຕານເປັນພະລັງງານເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງນ້ຳຕານທີ່ນຳມາໃຊ້ນັ້ນກໍ່ມາຈາກການທີ່ ຄາໂບໄຮເດດ ຖືກຍ່ອຍກາຍເປັນ ກູໂຄດ ແລະ ການທີ່ສະຫມອງຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບກູໂຄດຢ່າງພຽງພໍກໍ່ເຮັດໃຫ້ສະຫມອງເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມປະສິດທິພາບສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫລົງໆລືມໆໄດ້ ໂດຍມີການສຶກສາພົບວ່າ: ຜູ້ຍິງທີ່ຫລຸດນ້ຳໜັກດ້ວຍການຫລຸດການກິນຄາໂບໄຮເດດຈະໄດ້ຄະແນນໃນບົດທົດສອບຄວາມຈື່ຈຳບໍ່ດີກວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ກິນອາຫານແຄລໍລີຕ່ຳ ແຕ່ມີສານອາຫານທີ່ພຽງພໍ ຖ້າບໍ່ຢາກຫລົງໆລືມໆ ກໍ່ຄວນຈະກິນຄາໂບໄຮເດດໃຫ້ພຽງພໍ.4. ອາລົມປັ່ນປ່ວນ: ການກິນຄາໂບໄຮເດດໜ້ອຍເກີນໄປ ຈົນບໍ່ພຽງພໍກັບຮ່າງກາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫງຸດຫງິດ, ເກີດຄວາມຄຽດ ແລະ ອາການເມື່ອຍລ້າໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະຄາໂບໄຮເດດ ນັ້ນເປັນສານອາຫານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຜະລິດຂອງເຊໂລໂທນິນ (Serotonin) ໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເຊໂລໂທນິນເປັນສານເຄມີໃນຮ່າງກາຍທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາລົມດີ ໂດຍມີການສຶກສາໃນປີ 2015 ພົບວ່າ ຜູ້ທີ່ກິນອາຫານຄາໂບໄຮເດດຕ່ຳ ຈະມີອາການຫງຸດຫງິດຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ກິນອາຫານທີ່ໄຂມັນຕ່ຳຈະມີອາລົມທີ່ດີກວ່າ.

5. ລະບົບທາງເດີນອາຫານເກີດຄວາມຜິດປົກຕິ: ເຄີຍສົງໄສ ຫລື ບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເວລາທີ່ກິນຄາໂບໄຮເດດໜ້ອຍແລ້ວເຖິງທ້ອງຜູກ ນັ້ນກໍ່ເປັນເພາະອາຫານທີ່ມີຄາໂບໄຮເດດ ນັ້ນມັກຈະມີໄຟເບີຢູ່ນໍາ ການທີ່ບໍ່ກິນຄາໂບໄຮເດດຢ່າງພຽງພໍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບໄຟເບີແບບພຽງພໍຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທ້ອງຜູກ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຫລຸດຄາໂບໄຮເດດ ແລະ ມີອາການທ້ອງຜູກກໍ່ລອງຫັນມາກິນຄາໂບໄຮເດດຈຳພວກທັນຍະພືດ ຫລື ກິນຜັກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກໍ່ຊ່ວຍຫລຸດອາການທ້ອງຜູກໄດ້ແລ້ວ.ຖ້າທ່ານມີອາການທີ່ກ່າວມານັ້ນ ສະແດງວ່າຮ່າງກາຍຂອງທທານຂາດຄາໂບໄຮເດດ ທ່ານຕ້ອງຊອກມາກິນໂດນດ່ວນ!!!

Post a Comment

0 Comments