ບໍລິຈາກເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍແທ້ຫລືບໍ່?

ບໍລິຈາກເລືອດ ເປັນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຫລາຍໃນສັງຄົມປະຈຸບັນເພາະ ເປັນຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໂດຍກົງຕໍ່ອີກຄົນໜຶ່ງ ຫລື ຫລາຍຄົນ ແຕ່ຫລາຍຄົນຈົ່ມວ່າ: ບໍ່ຄ່ອຍມັກບໍລິຈາກເລືອດ ຫລື ບໍ່ເຄີຍບໍລິຈາກເລີຍ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຍິນຫລາຍເທື່ອ ໃນກຸ່ມສາວໆ ຄືບໍ່ຢາກ ບໍລິຈາກເລືອດ ເພາະຢ້ານຕຸ້ຍ.ຄວາມເຊື່ອນີ້ກໍ່ເປັນຕາຢ້ານຢູ່ຫາກເປັນຄວາມຈິງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຍອມຮັບວ່າ: ມີຫລາຍຄົົນທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດໃນເລື່ອງນີ້ຈົນເກີດຄວາມລັງເລທີ່ຈະມາບໍລິຈາກເລືອດ ແຕ່ຫລັກຖານຈາກໂຕແທ້ສຽງແທ້ຂອງຜູ້ທີ່ ບໍລິຈາກເລືອດ ຖືກ 3 ເດືອນ ກໍ່ພິສູດໄດ້ແລ້ວວ່າເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະຄົນເຫລົ່ານັ້ນແທນທີ່ຈະຕຸ້ຍກັບ ກົງກັນຂ້າມພັດມີຮູບຮ່າງທີ່ດີ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ສົມບູນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າສິ່ງດຽວທີ່ໜ້າກັງວົນຄື: ເລື່ອງຂອງທາດເຫລັກ, ບາງຄົນມາບໍລິຈາກເລືອດແລ້ວຢ້ານຕຸ້ຍ ເພາະຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດ ຈຶ່ງກິນອາຫານນ້ອຍ ຫລື ບໍ່ກິນເລີຍ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍໂອກາດທີ່ຮ່າງກາຍຈະຜະລິດທາດເຫລັກມາຊົດເຊີຍກັບການບໍລິຈາກເລືອດ ຄວາມຈິງແລ້ວທາງຜູ້ຮັບ ບໍລິຈາກເລືອດ ທຸກແຫ່ງ ຈະຂໍໃຫ້ຜູ້ ບໍລິຈາກເລືອດ ກິນຢາເສີມທາດເຫລັກຫລັງການໃຫ້ເລືອດທຸກເທື່ອ ເຊິ່ງພຽງພໍ ແລະ ເປັນຜົນດີີຕໍ່ຮ່າງກາຍຢູ່ແລ້ວ ການກິນອາຫານທີ່ພຽງພໍ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ.ຄວາມຈິງການບໍລິຈາກເລືອດ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ມີການໝຸນວຽນເລືອດທີ່ດີຂຶ້ນ ຜິວພັນຈຶ່ງເສາະໃສມີນ້ຳມີນວນ ເຮົາຈຶ່ງຄວນຊ່ວຍກັນບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນອື່ນ, ສັງຄົມ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ.

Post a Comment

0 Comments