ສັນຍານເຕືອນໄພສຸຂະພາບ ອາການທີ່ບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມ...

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສາມາດເຕືອນບັນຫາສຸຂະພາບໂດຍການສັງເກດງ່າຍໆເຊັ່ນ:1. ກ້ອງຕາດຳຄລ້ຳ ເຊື່ອແນ່ວ່າສາເຫດທຳອິດທີ່ຫລາຍຄົນນຶກເຖິງຄື ນອນຫລັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ເພາະຈະຕ້ອງເບິ່ງແຍງທັງລູກ, ຜົວ ຫລື ຮັບຜິດຊອບງານປະຈຳທີ່ຕ້ອງຈັດສັນໃຫ້ລົງຕົວ ແຕ່ຜົນວິໄຈຈາກ Sydney’s Nature Care Collage ຢືນຢັນວ່າ ນັ້ນເປັນແຕ່ສາເຫດສ່ວນຫນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ເພາະບາງທີກ້ອງຕາດຳຄ້ຳອາດເກີດຈາກໝາກໄຂ່ຫລັງຕອງຂອງເສຍເຮັດວຽກບົກຜ່ອງຈົນເຮັດໃຫ້ໃຕ້ຕາດຳ ຄ້ຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

2. ເມື່ອຍຕຶງສົ້ນນ່ອງ ແລະ ຂໍ້ພັບຕີນ ສາເຫດທີ່ພົບເລື້ອຍໆ ນອກຈາກຈະເກີດຈາກການຢືນດົນໆ ຫລື ຍ່າງຫລາຍແລ້ວ ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ກຳລັງເປັນພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ ໂດຍຈະມີອາການຮ່ວມພື້ນຖານຄື ມີສຽງດັງໃນເວລາເຫນັງຂໍ້ຕີນ ຫລື ເຂົ່າຂົດຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານອາຍຸ 40 ຫລືຫລາຍກວ່າ 40 ໄປແລ້ວ ຄວນຮີບໄປປຶກສາແພດດ່ວນ.3. ຍ່ຽວຜິດປົກກະຕິ ຖ້າທ່ານລຸກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຍ່ຽວຖີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫລື ສັງເກດວ່າມີມົດຂຶ້ນ ຮ່ວມກັບອາການຫິວເລື້ອຍໆ, ຄັນຕາມຕົວບາດນານເຊົາ ແລະ ມີໂອກາດສ່ຽງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມພະຍາດເບົາຫວານຄົນໃໝ່ ແຕ່ຖ້າຍ່ຽວຂັດໆ ຫລື ເປັນເລືອດຈົ່ງຮີບໄປຫາໝໍ ເພາະຫມາກໄຂ່ຫລັງ ຫລື ກະເພາະຍ່ຽວກຳລັງມີບັນຫາ.

4. ຜິວຈືດ, ຟົກຊ້ຳງ່າຍ ອາດເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າກຳລັງຂາດທາດເຫລັກ ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບສຳຄັນໃນການສ້າງເມັດເລືອດ ແຕ່ກໍ່ມີອາການສ່ຽງຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ມະເຮັງໃນເມັດເລືອດ ຫລື ລູຄີເມຍໄດ້ ຊຶ່ງຢ່າງຫລັງນີ້ມັກເກີດກັບອາການເໜື່ອຍງ່າຍເລືອດອອກທາງຜິວໜັງງ່າຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ.5. ຝ່າຕີນຈີດເຫລືອງ ແພດແຜນຈີນເຊື່ອວ່າ ຄົົນທີ່ຝ່າຕີນຈີນເຫລືອ,ງ ຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ, ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບເລືອດ ຫລື ການເຮັດວຽກງານຂອງຕັບບໍ່ສົມດຸນ ສ່ວນການແພດແຜນປະຈຸບັນສັນນິດຖານວ່າ ອາດມີພາວະເລືອດຈາງ.

6. ເລັບບາງ ແລະ ຜິດປົກກະຕິ ເກີດຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ ຮັບແຄວຊ່ຽມບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເລັບບາງບາງທີ່ ກໍ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວຍະວະສຳຄັນໄດ້ເຊັ່ນ: ຖ້າມີເລັບສີຂາວເກີນກວ່າຄຶ່ງອາດມີອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຕັບ ແລ ະຫມາກໄຂ່ຫລັງ.

Post a Comment

0 Comments