ຜັກດີບທີ່ຫ້າມບໍລິໂພກ...

ຜັກທີ່ບໍ່ຄວນບໍລິໂພກດິບໆ1. ກະຫລ່ຳປີ ແລະ ບັອກໂຄລີ: ເພາະຜັກຊະນິດນີ້ມີສານກອຍໂຕເຈນ ຊຶ່ງໄປຂັດຂວາງການເຮັດວຽກງານຂອງອາມິດ້ານໃນການຈັບໄອໂອດີນ.

2. ໝາກຖົ່ວຍາວ: ຖ້າເປັນໝາກຖົ່ວດິບດ້ວຍແລ້ວຈະມີແກສ໌ຄາຣ໌ບອນໄດອອກໄຊດ໌ ເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ.3. ຖົ່ວງອກ: ໃນຖົ່ວງອກດິບມີສານພິດທຳມະຊາດຊື່ໄຟເຕດ ເຮັດໃຫ້ຂັດຂວາງການດູດຊຶມຂອງສານບາງຊະນິດໃນຮ່າງກາຍໄດ້.

4. ຜັກຫົມ: ບໍ່ຄວນກິນດິບເພາະກົດໃນຜັກຫົມຈະຂັດຂວາງການດູດຊຶມຂອງທາດເຫລັກ.5. ໜໍ່ໄມ້, ມັນຕົ້ນ: ມີສານໄຊຢາໄນສູງ, ມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດ ເຮັດໃຫ້ມຶນງົງໄດ້ ຜູ້ບໍລິໂພກຄວນນຳໄປຕົ້ມນ້ຳຖິ້ມກ່ອນນຳມາປຸງອາຫານ.

ຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວທ່ານຄວນເຮັດຜັກເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ສຸກກ່ອນທີ່ທະຮັບປະທານ...

Post a Comment

0 Comments