ຄຸນຄ່າຂອງໝາກນອດ...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!

ໝາກນອດ (Passion fruit) ແມ່ນໝາກໄມ້ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບ. ໝາກນອດ ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງ, ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມແກ່ ແລະ ການອັກແສບ. ໝາກນອດ ມີຈໍານວນ ເສັ້ນໄຍສູງເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງມີຜົນປະໂຫຍດນາໆປະການຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ປ້ອງກັນຫຼາຍພະຍາດເຊັ່ນ:1. ປ້ອງກັນມະເລັງ (Cancer): ໝາກນອດ ແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ, ວິຕາມິນ C, ໝາກນອດ ບັນຈຸ 50%ເປີເຊັນຂອງຄຸນຄ່າທາດທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ສານອະນຸມູນອິດສະຫຼະເກີດຂື້ນ ເນື່ອງຈາກການເພິ່ມຂື້ນຂອງມົນລະພິດ ເນື່ອງຈາກມົນລະພິດເພິ່ມຂື້ນ, oxidative stress ເພິ່ມຂື້ນ, ການເພິ່ມຂື້ນຂອງ oxidative stress ໄດ້ເພິ່ມການຜະລິດ ສານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຫຼາຍຂື້ນໃນຮ່າງກາຍ. ສານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ເຫຼົ່ານີ້ ທໍາລາຍ DNA ຂອງ ເຊວ ປົກກະຕິ ແລະ ກາຍເປັນເຊວມະເລັງ. ໝາກນອດ ປະກອບດ້ວຍວິຕາມິນ A ແລະ ທາດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການປ້ອງກັນ ມະເລັງ ໃນປາກ ແລະ ມະເລັງປອດ.

2. ປ້ອງກັນຄວາມດັນເລືອດສູງ (Blood pressure): ໝາກນອດແມ່ນມີປະສິດທິພາບສູງໃນການປ້ອງກັນ ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ປະກອບດ້ວຍທາດໂປເຕຊຽມ potassium 348 mg. ທາດ potassium ສູງ ສາມາດຊ່ວຍດຸ່ນດ່ຽງລະດັບທາດໂຊດຽມໃນຮ່າງກາຍ ຖ້າລະດັບທາດໂຊດຽມໃນຮ່າງກາຍສູງ ຈະເພິ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆເຊັ່ນ: ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ຫົວໃຈວາຍ.3. ເຮັດຄວາມສະອາດລໍາໄສ້ໃຫຍ່ (Colon Cleanser): ໝາກນອດປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໄຍທີ່ສາມາດລະລາຍໃນນໍ້າ, ເສັ້ນໄຍນີ້ສາມາດຂັບລ້າງສານພິດໃນລໍາໄສ້ໃຫຍ່ ສານພິດເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເລັງລໍາໄສ້. ໃນ 100 g ຂອງ ໝາກນອດ ປະກອບມີ 27 ເປີເຊັນ ທາດເສັ້ນໄຍ ທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນອາຫານທີ່ດີ່ທີ່ສຸດເພື່ອຂັບລ້າງສານພິດອອກຈາກລໍາໄສ້.

4. ຄຸນປະໂຫຍດທາງສາຍຕາ (Eye Vision): ເນື່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງໃນວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ, ບັນຫາດ້ານສາຍຕາໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ ສາເຫດໜຶ່ງຂອງການເສຍແສງຕາ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ ຂາດສານອາຫານໃນອາຫານ, ເຊິ່ງການເສຍແສງຕາແມ່ນສາມາດແກ້ໄດ້ດ້ວຍການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ໝາກນອດແມ່ນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບມີທີ່ປະໂຫຍດຕໍ່ສາຍຕາ. ມັນອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຈໍານວນຫຼາຍ, ວິຕາມິນ A, ວິຕາມິນ C ແລະ ທາດທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆອີກ. ສານອາຫານເຫຼົ່ານີ້ ປ້ອງກັນສາຍຕາຈາກການທໍາລາຍຂອງສານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ. ດັ່ງນັ້ນມັນມີຜົນໂຫຍດໃນການປ້ອງກັນການເສຍສາຍຕາ ແລະ ຍັງປັບປຸງສາຍຕານໍາອີກ.5. ຊ່ວຍເພິ່ມລະບົບຍ່ອຍ (Improves digestion): ໝາກນອດ ປະກອບດ້ວຍທາດເສັ້ນໄຍສູງ ເພິ່ມຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍ ແລະ ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ. ພ້ອມກັນນີ້, ມັນຍັງ ເພິ່ມຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມສານອາຫານຂອງຮ່າງກາຍ.

Post a Comment

0 Comments