ສັນຍານພະຍາດຮ້າຍຈາກດວງຕາ...

ດວງຕານອກຈາກຈະໄວ້ເບິ່ງ ແລະ ສື່ສານຄວາມຮູ້ສຶກແລ້ວ ດວງຕາຍັງເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການພິຈາລະນາພະຍາດຕ່າງໆນໍາອີກ ຫາກສັງເກດດີໆດວງຕາ ຂອງແຕ່ລະຄົນນັ້ນມີລັກສະນະບໍ່ຄືກັນດ້ວຍລັກສະນະສີຕ່າງໆທີ່ປ່ຽນໄປຈາກເກົ່າ ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ເຮົາເປັນພະຍາດຫັຍງ ມື້ນີ້ເຮົາມີອາການຂອງດວງຕາ ເບື້ອງຕົ້ນມາຝາກວ່າຫາກເກີດການປ່ຽນແປງກັບດວງຕາ ເຮົາຈະສ່ຽງເປັນພະຍາດຫຍັງໄດ້ນຳທ່ານໝໍ ແອນຣິວ ໄອວາລີ ຮອງສາດສະດາຈານຄິນິກ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຄລິຟໍເນຍ ຊານຟານຊິດໂກ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຜູ້ອຳນວຍການສູນຕໍ້ຫີນແຫ່ງ ຊານຟານຊິດໂກ ອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະດວງຕາຜິດປົກກະຕິວ່າ ອາດສຳພັນກັບບາງພະຍາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

1. ຕາແດງ: ຫາກບໍລິເວນເຍື່ອຕາຂາວມີເສັ້ນເລືອດນ້ອຍໆຢູ່ຫລາຍ ເມື່ອເສັ້ນເລືອດເຫລົ່ານີ້ແຕກ ຕາຈະແດງກ່ຳ ຈາກການສຶກສາ ພົບວ່າອາການຕາແດງໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ອາດເປັນສັນຍານຂອງການມີພາວະຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫລື ບໍ່ກໍ່ອາດເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເກັດເລືອດ ຊຶ່ງອາດນຳໄປສູ່ບັນຫາເລືອດຈັບໂຕເປັນກ້ອນໄດ້.2. ຕາສວດ: ຫາກອາການຕາສວດບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມກຳມະພັນ ນັ້ນອາດໝາຍເຖິງກຳລັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບ ຮໍໂມນໄທລອຍເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຍື່ອອ້ອມຮອບດວງຕາໂພງຂຶ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕາດວງສວດອອກມາ.

3. ສີໃນຕາປ່ຽນໄປ: ສີໃນຕາທີ່ປ່ຽນໄປອາດບົ່ງບອກວ່າ ກຳລັງຖືກຕໍ້ຫີນຄຸກຄາມ.

4. ໜັງຕາຕົກ: ອາການໜັງຕາຕົກນອກຈາກຈະເກີດຈາກອາຍຸຫລາຍແລ້ວ ໃນບາງຄົນເປັນອາການຂອງມະເຮັງສະຫມອງ ຫລື ພະຍາດກ້າມເນື້ອອ່ອນແຮງປະເພດໜຶ່ງທີ່ຈະມີອາການໂດຍສະເພາະກ້າມເນື້ອນ້ອຍໆບໍລິເວນໜ້າ.5. ຕາດຳຜິດປົກກະຕິ: ຕາດຳທັງສອງເບື້ອງເຊືອກເຂົ້າຫາກັນ (ຍົກເວັ້ນໃນບາງຄົນ) ແລະ ມັກຈະມີຂະໜາດເທົ່າກັນຕາມທຳມະຊາດ ຕະຫລອດຈົນມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະຫນອງຕໍ່ແສງຄືໆກັນ ຫາກມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ ນັ້ນອາດບົ່ງບອກເຖິງອາການຂອງພະຍາດຫລອດເລືອດສະຫມອງ, ເນື້ອງອກທີ່ສະຫມອງ ຫລື ປະສາດຕາ.

6. ຕາເຫລືອງ: ອາການຕາເຫລືອງເກີດຈາກກາລວມໂຕກັນຂອງສານບິລິລູບິນ ສານສີເຫລືອງທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ຳບີ ຊຶ່ງເມື່ອມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕັບ ຜູ້ປ່ວຍຈະມີສານບິລິລູບິນ ໃນກະແສເລືອດສູງກວ່າປົກກະຕິ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຕາເປັນສີເຫລືອງ ອາການຕາເຫລືອງນີ້ ບົ່ງບອກວ່າເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ, ພະຍາດຕັບແຂງ.ມື້ນີ້ຢ່າລືມແຍງແວ່ນ ຫລື ເບີ່ງຕາຄົນໃກ້ໂຕ ເຊັກສຸຂະພາບກັນແນ່ເດີ່.

Post a Comment

0 Comments