ຢາກຫລຸດນ້ຳໜັກ ຫ້າມອົດອາຫານ...

ຕ້ອງບໍລິໂພກອາຫານໃຫ້ຄົບທັງ 3 ຄາບ, ບໍ່ຄວນອົດອາຫານ ເພາະຈະນຳໄປສູ່ການບໍລິໂພກອາຫານເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ.
ຄວນກິນເຂົ້າຄາບເຊົ້າເນັ້ນກິນອາຫານມື້ເຊົ້າທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ເພາະຈະຊ່ວຍປັບໃຫ້ການເຮັດວຽກງານຂອງຮ່າງກາຍເປັນລະບົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ຮູ້ສຶກຢາກຕະຫລອດ ເພາະໄດ້ຮັບພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານທີ່ພຽງພໍ.

-ຄວນປັບພຶດຕິກຳການກິນ

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄື ເມື່ອເຖິງເວລາກິນ ແມ່ນບໍ່ຢາກ ກໍ່ຄວນກິນ ຫລີກລ້ຽງນິໄສ ກິນຈຸບຈິບ ເວລາເຮັດວຽກບໍ່ຄວນນຳອາຫານ ຫລື ເຂົ້າໜົມຕັ້ງໄວ້ໃກ້ມື ເພາະການເຫັນຂອງກິນ ກໍເປັນໂຕກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກອາຫານໄດ້.-ບໍ່ຄວນອົດຄາບກິນຄາບ

ຫລາຍຄົນບໍ່ກິນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເວລາຢາກກໍ່ຍິ່ງກິນຫລາຍຂຶ້ນ ວິທີທີ່ເໝາະສົມຄື: ເຖິງເວລາທີ່ຕ້ອງກິນກໍ່ກິນ ບໍ່ສະນັ້ນຮ່າງກາຍຈະມີການກະຕຸ້ນໃຫ້ຢາກອາຫານ ບໍ່ສະນັ້ນແລ້ວຈະກິນກາຍທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ເພາະສະນັ້ນເຊົ້າ, ກາງເວັນ, ແລງ ເມື່ອຮອດເວລາກິນກໍ່ຄວນກິນທັນທີ.

-ບໍ່ຄວນປ່ອຍໂຕເອງຈົນຢາກເກີນໄປການປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງຢາກ ເມື່ອຢາກກໍ່ຈະຍິ່ງກິນຫລາຍ ເຊິ່ງກ່ອນນອນ 4 ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ຄວນກິນອາຫານແລ້ວ, ຄວນດື່ມນ້ຳລ້າໆ ຫລື ນົມອຸ່ນໆຮອງທ້ອງ.

ເມື່ອມີການປັບພຶດຕິກຳການກິນໃຫ້ດີຂຶ້ນແລ້ວ ທີ່ເຫລືອນັ້ນກໍ່ຄືການໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ໃຫ້ຮ່າງກາຍເຜົາຜານພະລັງງານໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ໝົດ.

Post a Comment

0 Comments