ຈຸດລັບຂອງສາວໆສະອາດເກີນໄປກໍ່ ອັນຕະລາຍ!!!

ຈຸດລັບຂອງສາວໆຮັກສາຄວາມສະອາດຫລາຍເກີນໄປ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໂທດແນວໃດ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ.ການຮັກສາຄວາມສະອາດຫລາຍເກີນໄປບາງຄັ້ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໂທດໄດ້ ປົກກະຕິ ຈຸດລັບ ຫລື ຊ່ອງຄອດຈະມີສະພາວະເປັນກົດອ່ອນໆ ຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ມີຢູ່ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນດີີຕໍ່ການຍັບຍັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອລາແຕ່ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຮັດທຳສະອາດຈຸດລັບເປັນປະຈຳອາດເຮັດໃຫ້ສົມດຸນຂໍຄວາມເປັນກົດດ່າງເສຍໄປສົ່ງຜົນໃຫ້ເຊື້ອລາບາງຊະນິດເຕີບໂຕແທນແຖມບາງຄົນ ອາດເກີດການແພ້ ແລະລະຄາຍເຄືອງຈາກນ້ຳຫອມທີ່ປະສົມຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນດັ່ງນັ້ນເຮັດຄວາມສະອາດຊ່ອງຄອດດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ແລະ ສະບູ່ທຳມະດາກໍພຽງພໍແລ້ວ ສ່ວນຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດແມ່ນໃຊ້ສະເພາະຕອນເປັນຮອບເດືອນກໍ່ພໍ່ແລ້ວ

Post a Comment

0 Comments