ປະໂຫຍດຂອງດອກກຸຫຼາບ...

ດອກກຸຫຼາບມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ: Rosa hybrids ເປັນພືດຕະກຸນ: ROSASEAE ມີຢູ່ທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າ 100 ຊະນິດ ສ່ວນໃຫຍ່ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນອາຊີ ກຸຫຼາບຖືກຄົ້ນພົບໂດຍຊາວສວນນິລະນາມເມື່ອ 4.000 ປີກ່ອນ ຈາກດອກໄມ້ແສນງາມທີ່ຄົນມັກກ່າວເຖິງກຸຫຼາບຍັງຖືກໃຊ້ໃນທາງການແພດມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ, ກີບກຸຫຼາບອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນຊີ, ແຄໂຣທີນ, ວິຕາມິນບີ, ວິຕາມີນເອ, ແຄວຊ່ຽມ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍລະບົບເລືອດຈົນເອີ້ນໄດ້ວ່າ ວິຕາມີນເກືອແຮ່ຕ່າງໆທີ່ຮ່າງການຕ້ອງການນັ້ນມີຢູ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນ ກີບກຸຫຼາບ ເຊັ່ນ: ໂປຕຣາສຊຽມທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ລະບົບຫົວໃຈ, ແຮ່ທາດທອງແດງທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການເພື່ອຂະບວນການສ້າງເມັດເລືອດ ແລະ ໃຊ້ໃນຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່ສົ່ງ, ໄອໂອດີນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການສຳລັບສ້າງຮໍໂມນຂອງຕ່ອມໄທຣອຍ (Thyroid), ນັບໄດ້ວ່າ ກີບກຸຫຼາບມີຄຸນຄ່າຄົບຖ້ວນສຳລັບການເບິ່ງແຍງແທ້ໆ.ນອກຈາກນີ້ ການສຶກສາຂໍ້ມູນຍັງພົບວ່າ: ເຊື້ອພະຍາດຈະຕາຍພາຍໃນ 5 ນາທີ ເມື່ອສຳຜັດກັບກີບກຸຫຼາບສົດ ຊຶ່ງຫາກມີບັນຫາເລື່ອງຜິວໜັງຕິດເຊື້ອ, ມີສິວ, ແຜເປີດ, ໄຟໄໝ້, ຜິວຜື່ນແພ້ ກໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້ດ້ວຍກີບກຸຫຼາບສົດ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດໂດຍການເກັບດອກກຸຫຼາບໃນຕອນເຊົ້າ, ຕອນທີ່ອາກາດຍັງສະອາດບໍລິສຸດ ຫຼື ໃນຕອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດຢູ່, ຍາມຫຼັງຝົນຕົກ ຫຼື ຕອນເຊົ້າມືດທີ່ມີນໍ້າໝອກຄ້າງເທິງດອກຢູ່ ຈິ່ງສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງລ້າງອອກເພື່ອຮັກສາຄຸນຄ່າ ທັງຫຼາຍໃນກີບເອົາໄວ້ ການນຳມາໃຊ້ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ນຳມາສະກັດເປັນຊາ, ນຳມາບົດໃຫ້ໝຸ່ນແລ້ວທາບໍລິເວນຜິວໜັງທີ່ແພ້ ແລະ ເປັນບາດແຜ ຫຼື ຈະນຳມາສະກັດເປັນນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍກໍ່ໄດ້.

Post a Comment

0 Comments