ອາຫານບຳລຸງ ກະດູກ...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!

ເນື່ອງຈາກກະດູກ ຈະປ່ອຍແຄວຊ່ຽມໃຫ້ແກ່ເລືອດໃນປະລິມານນ້ອຍໆທຸກມື້ ໂດຍເລືອດຈະນຳແຄວຊ່ຽມຈາກກະດູກໄປໃຊ້ເຮັດຫນ້າທີ່ຕ່າງໆຫລວງຫລາຍ ຂະນະດຽວກັນຮ່າງກາຍກໍ່ຈະນຳເອົາແຄວຊ່ຽມຈາກເລືອດໝູນກັບເຂົ້າໄປເກັບໄວ້ໃນກະດູກທຸກມື້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງແຄວຊ່ຽມທີ່ໄດ້ກໍ່ມາຈາກການດູດຊຶມຈາກທາງເດີນອາຫານມື້ລະສອງສາມເທື່ອ ຕາມມື້ອາຫານທີ່ເຮົາຮັບປະທານເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ
ໃນແຕ່ລະມື້ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແຄວຊ່ຽມປະມານ 800-1,200ມິນລິກຣາມ ອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍແຄວຊ່ຽມສູງຫລາຍກໍ່ຄື ນົມສົດ, ປາໂຕນ້ອຍໆ, ປູ, ເຄື່ອງດື່ມລົດຊອັກໂກແລັດ ລວມເຖິງອາຫານພື້ນບ້ານຊາວກໍ່ຄື: ກົບ, ຂຽດ ເປັນຕົ້ນ ຈັດໄດ້ວ່າເປັນອາຫານທີ່ມີແຄວຊ່ຽມສູງຫລາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ ໂຍເກິດ, ກຸ້ງ, ເຕົ້າຫູ້ ແລະ ຜັກບາງຊະນິດຈຳພວກຜັກໃບຂຽວ ກໍ່ມີແຄວຊ່ຽມເຊັ່ນກັນ.ຮັບແຄວຊ່ຽມໜ້ອຍເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ

ຖ້າເປັນໃນເດັກນ້ອຍຈະມີການສ້າງກະດູກ ເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ດີ ແລະ ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກບໍ່ເຖິງຈຸດສູງສຸດ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກນ້ອຍລົງ ກະດູກບໍ່ແຂງແຮງ ເປັນເອັນຈັງງ່າຍ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ.

ຮັບແຄວຊ່ຽມຫລາຍເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ

ແຄວຊ່ຽມຈາກການຮັບປະທານອາຫານ ຈະບໍ່ຫລາຍເກີນຈົນເກີດພິດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບສານອາຫານຢ່າງອື່ນຫລາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ໂຊດຽມ, ໄຂມັນ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາກຮັບແຄວຊ່ຽມຈາກອາຫານເສີມ ຈະຕ້ອງລະວັງເລື່ອງສົມດຸນຂອງແຄວຊ່ຽມ ເພາະຖ້າເສີມແຄວຊ່ຽມເປັນປະຈຳຫລາຍເກີນໄປ ໂດຍທີ່ຮ່າງກາຍມີພາວະແມັກນີຊ່ຽມຕ່ຳ ເຊິ່ງແມັກນີຊ່ຽມ ຈະເປັນຕົວຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຄວຊ່ຽມ ອາດເກີດບັນຫາແຄວຊ່ຽມໄປສະສົມຢູ່ຕາມກ້າມຊີ້ນ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊິ້ນບໍ່ປົກກະຕິ ເກີດອາການສັ່ນ, ເປັນເອັນຈັງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈຕີບ ຫລອດເລືອດຫົວໃຈແຂງໂຕເປັນຕົ້ນ ຖ້າຫາກເສີມແຄວຊ່ຽມສູງ ກໍ່ຄວນເສີມແຫລ່ງອາຫານທີ່ມີແມັກນີຊ່ຽມສູງໃຫ້ໄດ້ສົມດຸນກັນໄປນໍາເຊັ່ນກັນ.ດັ່ງນັ້ນ ກາບໍລິໂພກແຄວຊ່ຽມພຽງຢ່າງດຽວ ຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການເສີມສ້າງກະດູກ ເພາະນອກຈາກແຄຊຽມແລ້ວ ກະດູກຍັງຕ້ອງການວິຕາມິນດີ, ແມັກນີຊ່ຽມ, ວິຕາມິນເຄ, ສັງກະສີ ແລະ ອື່ນໆ.

- ວິຕາມິນດີ: ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບວິຕາມິນດີບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊັບແຄວຊ່ຽມໄດ້ພຽງ 10-15 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ແຫລ່ງຂອງວິຕາມິນດີທີ່ສຳຄັນຄື: ແສງແດດ, ອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນດີ ຄື: ນົມ, ປາແຊນມອນ, ກຸ້ງ, ເປັນຕົ້ນ.

- ແມັກນີຊ່ຽມ: ປະລິມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແມັກນີຊ່ຽມໃນຮ່າງກາຍຢູ່ທີ່ກະດູກ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍດູດຊັບແລະ ໃຊ້ວິຕາມິນດີ ອາຫານທີ່ມີແມັກນີຊ່ຽມສູງ ເຊັ່ນ: ຖົ່ວອາວມອນເປັນຕົ້ນ.- ວິຕາມິນເຄ: ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ບໍ່ຫັກງ່າຍ ອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນເຄສູງ ເຊັ່ນ: ບັອກໂຄລີ, ຜັກໃບຂຽວ.

ອາຫານບຳລຸງ ກະດູກໂດຍສະຫລຸບ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການແຄວຊ່ຽມປະມານມື້ລະ 800- 1,200 ມິລິກຣາມ ຕ້ອງການແມັກນີຊ່ຽມມື້ລະປະມານ 150 ມິລິກຣາມ ຕ້ອງການວິຕາມິນດີມື້ລະ 200 ມິລິກຣາມ ຖ້າຫາກຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຖືກສັດສ່ວນ ເພີ່ມຜັກໃບຂຽວ, ເສີມດ້ວຍຖົ່ວ ແລະ ອາຫານທະເລເລື້ອຍໆ ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າ ຈະເສຍກະດູກກ່ອນໄວອັນຄວນອີກຕໍ່ໄປ.

Post a Comment

0 Comments