ແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ຄວາມກ້າຫານຂອງ Jack Ma!!!

ແຮງຂ້ອຍອ່ານຊີວະປະຫວັດແຈັກມ່າ ແຮງອຶ້ງທຶ້ງໃນຄວາມກ້າຂອງລາວ ປີ 2003 ແຈັກມ່າປະສົບປັນຫາເລື່ອງໜຶ່ງຄື ໃນເວັບໃຊ້ຊື້ຂາຍອອນລາຍຄື Taobao ບໍ່ມີລະບົບຈ່າຍເງິນຜ່ານອອນລາຍໄດ້ແບບທີ່ ebay ມີ paypalເພາະທະນາຄານໃນຈີນບໍ່ມີໃຜກ້າເຮັດ ເມື່ອມີການເບິ່ງກົດໝາຍຈີນກໍ່ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດແບບນີ້ ແລະ ຖ້າເຮັດອາດຈະຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ຫຼື ສັ່ງປິດບໍລິສັດໄປ ແຕ່ ລູກຄ້າທີ່ຊື້ຂາຍອອນລາຍໃນຈີນພັດຕ້ອງການລະບົບນີ້ແຮງສຸດທ້າຍແຈັກມ່າບອກໃຫ້ລູກນ້ອງລາວໄປເຮັດມາໃຫ້ໄດ້ ຈົນໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດ ໂດຍໃຊ້ຊື່ວ່າ Alipay ແລະ ໄດ້ໃຫ້ແຈັກມ່າຖືຮຸ້ນເຖິງ 47% ເຫຼືອນັ້ນແມ່ນໃຫ້ Alibaba Group ຖືເຮັດໃຫ້ມີການຖົກຖຽງໃນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ Alibaba ທີ່ເປັນທະນາຄານຍັກໃຫຍ່ໃນຢີ່ປຸ່ນ Soft Bank ແລະ ບໍລິສັດ Yahoo ວ່າ ແຈັກມ່າເອົາເງິນບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນນຳກັນໄປສ້າງບໍລິສັດໃຫ້ໂຕເອງຖືຮຸ້ນຕັ້ງວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງແຕ່ໃນເລື່ອງກົດໝາຍຂອງຈີນນັ້ນ ເລື່ອງຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າແບບນີ້ ເຂົາຈະບໍ່ໃຫ້ຕ່າງຊາດຖືຮຸ້ນເກີນເຄິ່ງ ຈະຕ້ອງເປັນຄົນຈີນເທົ່ານັ້ນແຈັກມ່າເລີຍຕ້ອງໃຫ້ໂຕເອງຖືຮຸ້ນ Alipay ຫຼາຍປານນັ້ນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນລັດຖະບານຈີນຕ້ອງເກງໃຈ Alibaba ເພາະບໍລິສັດນັ້ນສ້າງວຽກໃຫ້ຄົນຈີນເຮັດເປັນລ້ານຄົນ ແລະ ເສຍພາສີໃຫ້ລັດຖະບານມູນຄ່າມະຫາສານທຸກປີ ຖ້າຈະວ່າແລ້ວ GDP ທີ່ເຕີບໂຕ 7-10% ໃນແຕ່ລະປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ Alibaba ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫັນມະຫາສານທຸກປີ ເພາະ Alibaba ມີສ່ວນແບ່ງ 42% ຂອງການຊື້ຂາຍເຄື່ອງແບບ B2B ໃນຈີນ, ແບບ C2C ກິນແບ່ງເຖິງ 82%

ຂອບໃຈທີມາ : cvconnect.la

Post a Comment

0 Comments