ແຈ້ງການດ່ວນ! ປິ່ນປົວຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ່ນ ບໍ່ເສຍຄ່າ 17-21/12/2018

ຂ່າວດີສຳລັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທີ່ເປັນພະຍາດແກ່ນຕາຂຸ່ນ  ຈະມີງານຜາຕັດແກ່ນຕາຂຸ່ນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ
ຢູ່ທີ່ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ ທົ່ງປົ່ງ
ໃນວັນທີ 17-21 ທັນວາ 2018 ນີ້. ໂທ: 021 620 473

Post a Comment

0 Comments