ໂລກນີ້ມີນັກລົງທຶນຢູ່ 2 ປະເພດ...ທີ່ທ່ານອາດບໍ່ຮູ້!!!


ຄົນລວຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເປັນຄົນທີ່ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ໂດຍສະເພາະໃນການຄຳນວນຄວາມສ່ຽງ
ວິກິດເສດຖະກິດຄືໂອກາດຂອງນັກລົງທຶນ ຈົ່ງມ່ວນກັບມັນເພາະນີ້ຄື ເກມ ເກມໜຶ່ງ, ບາງເກມເຈົ້າຊະນະ ບາງເກມເຈົ້າແພ້ ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍຊະນະເພາະຢ້ານທີ່ຈະແພ້ ເປັນອີກຫຼັກສູດໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນດີນຳ ໂຮງຮຽນສອນວ່າການເຮັດຜິດເປັນສິ່ງບໍ່ດີນັກຮຽນຈະຖຶກລົງໂທດເມື່ອເຮັດຜິດ ແຕ່ໃຫ້ພວກເຈົ້າຄິດເບີ່ງວ່າມະນຸດເຮົາຮຽນຮູ້ຈາກການກະທຳຜິດມາໂດຍຕະຫຼອດ ກ່ວາເຮົາສິຢ່າງໄດ້ຕ້ອງລົ້ມເປັນເທົ່າໃດຄັ້ງ ຖ້າເຮົາບໍ່ເຄີຍລົມເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ວິທີຢ່າງຊໍ້າ ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ມີໂອກາດລ້ຳລວຍພຽງເພາະເຂົາຢ້ານທີ່ຈະລົ້ມເຫຼວ ຢ່າລືມຄວາມຝ່າຍແພ້ ແລະ ການລົ້ມເຫຼວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສຳເລັດ ຖ້າເຈົ້າຫຼີກລ້ຽງການລົ້ມເຫຼວ ເຈົ້າກໍ່ຫຼີກຫຼ້ຽງຄວາມສຳເລັດດ້ວຍ.


ໂລກນີ້ມີນັກລົງທຶນຢູ່ 2 ປະເພດ ຄຶ:

1.ເປັນປະເພດທີ່ພົບເຫັນເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ຄືພວກທີ່ລົງທືນໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຢູ່ໄດ້ແກ່ ພວກຂາຍ ອະສັງຫາຣິມະຊັບ, ກອງທຶນ, ຫຸ້ນ ເປັນການລົງທຶນຕົງໄປຕົງມາຄ້າຍກັບຄົນທີ່ໄປຢ່າງຊື້ຄອມທີ່ຕັ້ງໂຊຕາມຫ້າງ.

2.ເປັນພວກມັກສ້າງສັນ ນິຍົມຊື້ສ່ວນຕ່າງໆມາປະກອບເປັນຄອມ ແທນທີ່ຈະຊື່ເຄື່ອງທີ່ປະກອບແລ້ວ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອີຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂອກາດດີໆ ປະເພດທີ່ສອງນີ້ລະທີ່ເປັນນັກລົງທຶນມືອາຊີບ ອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີກ່ວາຈະປະກອບໄດ້ສຳເລັດ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີໂອກາດເກີດຂື້ນໄດ້ເລີຍ ເພາະໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຍອມມາຈາກການເຝິກຝົນຈົນຊຳນານ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວເຈົ້າອາດຈະພ່າຍແພ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.


ທີ່ມາ: medium.com


Post a Comment

0 Comments