ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອາຫານບຸບເຟ້...

ອາຫານບຸບເຟ້ ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກປະເທດສະວີເດັນ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝໄວກິ້ງ ເຊິ່ງຄົນໄວກິ້ງຖືກເອີ້ນວ່າ : ໂຈນສະຫລັດແຫ່ງເອີຣົບເໜືອ ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ມີທັກສະໃນການເດີນເຮືອສູງ ດໍາລົງຊີວິດໂດຍການຊື້ – ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ປຸ້ນສະດົມ ພວກເຂົາໃຊ້ຊີວິດສ່ວນຫລາຍຢູ່ເທິງເຮືອທີ່ແລ່ນຢູ່ກາງທະເລ, ເວລາຂຶ້ນຝັ່ງ ພວກເຂົາຈຶ່ງມັກສັ່ງອາຫານທີ່ຢາກກິນມາວາງເຕັມໂຕະຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເລືອກກິນຕາມໃຈມັກ ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງອາຫານບຸບເຟ້ ອາລິຍະທຳການກິນອາຫານແບບນີ້ຖືກຄົນຝຣັ່ງຂະໜານນາມວ່າ : ບຸບເຟ້ ແລະ ແຜ່ຫລາຍໄປທົ່ວໂລກ.ປະຈຸບັນ ການກິນອາຫານບຸບເຟ້ໄດ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ, ມີອາຫານທະເລ, ເຂົ້າໜົມຫວານ ແລະ ໝາກໄມ້ເພີ່ມເຂົ້າມາ, ແຕ່ຈຸດເດັ່ນຢ່າງດຽວທີ່ບໍ່ປ່ຽນກໍ່ຄື : ຕ້ອງບໍລິການຕົວເອງ.

Post a Comment

0 Comments