ໃຊ້ແອວກໍຮໍ ຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາໂສກເສົ້າໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່...

ວຽກງານວິໄຈຫລ້າສຸດໃນວາລະສານວິຊາການ Nature Communications ເປີດເຜີຍວ່າ: ແອວກໍຮໍເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງໂມເລກຸນ ແລະ ທາງປະສາດໃນລັກສະນະດຽວກັບຢາຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນໂລກເຮົານີ້ມີຄົນຕິດແອວກໍຮໍໄປພ້ອມໆກັບການເປັນພະຍາດຊຶມເສົ້າຢູ່ເປັນຈຳນວນຫລາຍ ຈຶ່ງເກີດສົມມຸດຖານວ່າ ຄົນບາງຄົນອາດຈະດື່ມເພື່ອປິ່ນປົວອາການຊຶມເສົ້າກໍ່ເປັນໄດ້. ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ. ຄິມເບີລີ ແຣບແກຣແຮມ ນັກວິໄຈຢູ່ Wake Forest Baptist Medical Center ແຂງນອດແຄໂຣໄລນາ ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ເປີນເຜີຍ ໄວ້ວ່າ: ຕອນນີ້ມີຫລັກຖານດ້ານຊີວະເຄມີ ແລະ ຫລັກຖານດ້ານພຶດຕິກຳມາສະໜັບສະໜູນສົມມຸດຖານຂໍ້ນີ້ແລ້ວ.ເຖິງວ່ານັກວິໄຈຈະຢັ້ງຢືນວ່າ: ແອວກໍຮໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫລຸດຜ່ອນລົງໄດ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເສົ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ແນ່ນອນວ່າການບຳບັດຕົວເອງດ້ວຍແອວກໍຮໍຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ອັນຕະລາຍສະເໝີ ໂທດກັບປະໂຫຍດຂອງແອວກໍຮໍຢູ່ຫ່າງກັນພຽງແຕ່ເສັ້ນກັ້ນບາງໆ.ວຽກງານວິໄຈນີ້ຈຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແອວກໍຮໍເຮັດວຽກໃນລັກສະນະດຽວກັບທີ່ຢາຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າມີ ປະຕິກິລິຍາກັບຮ່າງກາຍຂອງສັດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງພຶດຕິກຳໄດ້. ສ່ວນໃນຄົນນັ້ນຢາຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າກໍ່ເຮັດໃຫ້ອາການຊຶມເສົ້າຫາຍໄປໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍຢາຈຳພວກ Ketamine ກໍ່ໄດ້ຮັບການພິດສູດແລ້ວວ່າສາມາດຫລຸດອາການຊຶມເສົ້າໄດ້ຫລາຍຊົ່ວໂມງ ແລະ ອາດຢູ່ໄດ້ດົນເຖິງ 2 ອາທິດ ແມ່ນແຕ່ໃນຄົນທີ່ຖືກປິ່ນປົວດ້ວຍຢາແບບດັ້ງເດີມກໍ່ສາມາດມີອາການດີຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍຢາຊະນິດນີ້ ເຊິ່ງທາງນັກວິໄຈຍັງຕ້ອງສຶກສາຕໍ່ໄປ ແຕ່ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາກໍ່ຊ່ວຍແນະນຳໃນດ້ານຊີວະວິທະຍາເຖິງກົນໄກການບຳບັດຕົວເອງຂອງມະນຸດ.

Post a Comment

0 Comments