ໝາດົມກິ່ນ ກໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນພະຍາດມາເລເຣຍ ໄດ້...


ໝາເປັນສັດຈຳພວກທີ່ຄົນເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການດົມຫາກິ່ນໄດ້ທຸກຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຢາເສບຕິດ, ລະເບີດ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ.


ແຕ່ບັນດານັກວິທະຍາສາດໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລງແຄສເຕີ ໄດ້ຊ້ອມໃຫ້ມັນສືບຫາກິ່ນຂອງຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດມາເລເຣຍ ຫຼື ພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ແລະ ນັ້ນອາດເປັນການປ່ຽນແປງໃໝ່ ໃນການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
ຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງໃນປະເທດການາ ບາງຄົນທັງຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດມາເລເຣຍ ແລະ ຜູ້ບໍ່ເປັນ ບາງຄົນຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຖົງຕີນໄປໃສ່ຜູ້ລະນຶ່ງຄືນ ແລະ ໝາທີ່ຖືກຝຶກ ຈະພະຍາຍາມລະບຸຖົງຕີນທີ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ແມ່ນເຊື້ອ ມາເລເຣຍນັ້ນ.


ທ່ານ ສຕີຟ ລິນເຊ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເດີແຮັມ ກ່າວວ່າ “ມັນມີຫຼັກຖານທີ່ຄົນທີ່ມີເຊື້ອມາເລເຣຍ ຈະມີກິ່ນສະເພາະຂອງມັນ. ເຂົາເຈົ້າຈະມີກິ່ນແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ອື່ນ ແລະ ຍິ່ງສຳຄັນກວ່ານັ້ນ ໂຕຍຸງຈະເລືອກກິນເລືອດຂອງຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອມາເລເຣຍຢູ່ແລ້ວ. ສະນັ້ນ ຖ້າຍຸງສາມາດເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ ເປັນຫຍັງພວກໝາຈຶ່ງຈະເຮັດບໍ່ໄດ້?
ໝາຄືໂຕທີ່ຊື່ວ່າ ເຟຣຢາ ແມ່ນໄດ້ຖືກຝຶກຝົນມາ ໂດຍກຸ່ມໝາກວດກາດ້ານການແພດ ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະລະບຸເຊື້ອມາເລເຣຍໄດ້ ຢ່າງແນ່ນອນເຖິງ 70 ເປີເຊັນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ທ່ານ ລິນເຊ ເວົ້າວ່າ ສິ່ງນີ້ ອາດນຳໄປສູ່ວິທີໃໝ່ ແລະ ມີປະສິດທິພາບແທ້ໆກ່ຽວກັບການຢຸ ບໍ່ໃຫ້ພະຍາດມາເລເຣຍແຜ່ລະບາດ.
ທ່ານ ສຕີຟ ລິນເຊ ກ່າວວ່າ “ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ການລົບລ້າງໄຂ້ມາເລເຣຍແທ້ໆ ແລະ ເຈົ້າກຳລັງພະຍາຍາມຫາຈຸດສູນກາງພວກນັ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ, ແທນທີ່ຈະໄປກວດຫາທຸກຄົນ. ໝາແມ່ນອາດຈະດີພໍ ທີ່ຈະຍ່າງໄປຫາບ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຊອກຫາຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອນັ້ນ.”


ທ່ານ ລິນເຊ ເວົ້າວ່າ: ໝາແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຂອງເຖື່ອນແລ້ວ, ແຕ່ກໍ່ອາດຈະສາມາດກວດຫາທີ່ມາຂອງຄວາມເຈັບປ່ວຍອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ກຸ່ມນັກກວດກາສຸຂະພາບ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊີ ລັດແມັສຊາຈູເຊັດສ໌ ຫຼື MIT ເພື່ອສ້າງອີເລັກໂທນິກ ຫຼື E-nose ທີ່ສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆຄືໂຕໝາເຮັດ, ແຕ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ດັງຂອງໝາແມ່ນອ່ອນໄຫວ ແລະ ຮູ້ສຶກໄດ້ດີຫຼາຍ ເຊິ່ງເທັກໂນໂລຊີແມ່ນຍັງບໍ່ມີເທື່ອ ທີ່ຈະທຽບເທົ່າກັບພະລັງການດົມກິ່ນ, ສືບກິ່ນແບບໝາໄດ້ເທື່ອ.

ຂອບໃຈທີມາ: sanouk.com


Post a Comment

0 Comments