ດື່ມນຳ້ອຸ່ນສົ່ງຜົນດີໂດຍກົງຕໍ່ຮ່າງກາຍ


ທາງກຸ່ມແພດສາດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຢັ້ງຢືນເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ: ນຳ້ອຸ່ນມີປະສິດທິພາບໃນເລື່ອງການແກ້ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ 100 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງນໍ້າອຸ່ນມີປະໂຫຍດຫລາຍກວ່ານໍ້າເຢັນຫລາຍ ໂດຍມີການທົດລອງໃນໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນ ປະກົດວ່າ: ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍແທ້ໆ ຈາກທີ່ເປັນຄົນມັກເຈັບປ່ວຍກໍ່ກາຍເປັນຄົນສຸຂະພາບແຂງແຮງຂຶ້ນ. ໃຫ້ຄຳນຶງໄວ້ສະເໝີວ່າ ນຳ້ເຢັນຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.


ວິທີການດື່ມນຳ້ອຸ່ນຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ:

  • ລຸກຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າແລ້ວດື່ມນຳ້ອຸ່ນປະມານ 4 ຈອກ ເມື່ອທ້ອງວ່າງເປົ່າ. ທ່ານອາດຈະດື່ມບໍ່ໄດ້ໝົດ 4 ຈອກໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ບໍ່ດົນທ່ານຈະເຮັດໄດ້. (ຢ່າຟ້າວກິນຫຍັງຕາມຫລັງເມື່ອດື່ມນຳ້ໄປໄດ້ 45 ນາທີ).
  • ນຳ້ທີ່ດື່ມ ຖ້າຈະໃຫ້ດີຕ້ອງເປັນນຳ້ອຸນຫະພູມປົກກະຕິ ບໍ່ຮ້ອນ ຫລື ເຢັນຫລາຍເກີນໄປ, ແຕ່ກໍ່ຍົກເວັ້ນໃນບາງກໍລະນີ ເຊັ່ນ: ຕອນເຊົ້າຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນດື່ມນຳ້ອຸ່ນໆ ເພາະຈະຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ, ລຳໄສ້ກໍ່ຈະສະອາດຫລາຍຂຶ້ນ. ການດື່ມນຳ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນຄວນດື່ມມື້ລະ 8 ຈອກ ຫລື 14 ຈອກຍິ່ງດີ.
  • ໃນຕອນເຊົ້າຫລັງຕື່ນນອນຄວນດື່ມນຳ້ 2-4 ຈອກ ເປັນນຳ້ອຸ່ນໆໄດ້ຈະດີຫລາຍ.
  • ໃນຕອນກາງເວັນຄວນດື່ມນຳ້ 1 ຈອກ ທັງກ່ອນ ແລະ ຫລັງກິນເຂົ້າທຸກໆຄາບ.
  • ໃນລະຫວ່າງຕອນບ່າຍຫາຕອນແລງ ກໍ່ຄວນດື່ມນຳ້ອີກເທື່ອລະ 1 ຈອກ.
  • ກ່ອນເຂົ້ານອນໃຫ້ດື່ມນຳ້ອຸ່ນໆ 1 ຈອກ
ການດື່ມນຳ້ນັ້ນຄວນດື່ມເທື່ອລະ 1 ຈອກ ບໍ່ຄວນດື່ມຫລາຍໆບາດດຽວ ເພາະບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ. ຄວນດື່ມນຳ້ກ່ອນຈະກິນເຂົ້າ ປະມານ 30 – 45 ນາທີ, ໃນລະຫ່ວາງກິນອາຫານບໍ່ຄວນດື່ມນຳ້ຕະຫລອດເວລາ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນຳ້ຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານເຈືອຈາງ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍເຮັດວຽກບໍ່ດີ. ພາຍຫລັງກິນອາຫານອີ່ມແລ້ວບໍ່ຄວນດື່ມນຳ້ທັນທີ ຄວນລໍຖ້າໃຫ້ເຖິງ 30 ນາທີກ່ອນ. ຫລີກເວັ້ນການດື່ມນຳ້ເຢັນ ຫລື ນຳ້ອັດລົມ ເພາະຈະໄປດຶງຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍມາເຮັດໃຫ້ນຳ້ທີ່ເຮົາດື່ມເຂົ້າໄປມີອຸນຫະພູມເທົ່າກັບຮ່າງກາຍຈົນເສຍເວລາໃນການປັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ສູນເສຍພະລັງງານ. ສຳລັບແມ່ຍິງແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງນ້ອຍຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ.


Post a Comment

0 Comments