ຄວາມສຳຄັນຂອງການນອນເຊືອບຫລັບຕອນກາງເວັນ...


ທ່ານເຄີຍເຫງົານອນໃນຕອນກາງເວັນແມ່ນບໍ່ ແລ້ວກໍ່ຍັງຝືນເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ ພ້ອມກັບອາການມຶນງົງສັບສົນ, ມຶນຫົວຕຶບໆ, ອິດເມື່ອຍ, ສະໝອງບໍ່ປອດໂປ່ງ ເຊິ່ງຖ້າທ່ານເຄີຍເປັນແບບນີ້ ຂໍແນະນຳວ່າຢ່າໄປອາໄສກາເຟ, ຢາສູບ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ ເພາະຖ້າທ່ານມີອາການເຫລົ່ານີ້ແມ່ນເກີດຈາກການນອນຫລັບບໍ່ພຽງພໍໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກໃນຕອນກາງເວັນຂອງທ່ານ.


ສະນັ້ນ, ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີສຸດແມ່ນທ່ານຕ້ອງເຊືອບຫລັບສ້າງສະມາທິໃໝ່ ເພື່ອປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກທີ່ເຕັມຮ້ອຍກ່ວາເກົ່າ.

ການໄດ້ເຊືອບຫລັບສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ເຫງົານອນ, ຫລຸດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ພັກຜ່ອນຫົວໃຈ, ເສີມຄວາມຈື່ຈຳ, ເສີມຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ເຮັດໃຫ້ສະໝອງຫ້າວຫັນ, ກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຕື່ນໂຕ, ຊ່ວຍທົດແທນການອົດນອນໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມພ້ອມສຳລັບການອອກກຳລັງກາຍໄດ້ທຸກໆມື້ນຳອີກ.


Post a Comment

0 Comments