ເປັນຫຍັງຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກມາໝົດປີ ແຕ່ບໍ່ມີເງິນເກັບ...


ບັນຫານີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຄາໃຈຫຼາຍໆຄົນວ່າເປັນຫຍັງຕົນເອງຕັ້ງໃຈ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດວຽກຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍ ແຕ່ບາດສະຫຼຸບທ້າຍປີມາພັດບໍ່ເຫັນມີເງິນເກັບເຫຼືອຢູ່ເລີຍ ຍ້ອນສາເຫດໃດນັ້ນໄປອ່ານເບິ່ງນຳກັນເລີຍ…


1.ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າຈ້າງທີ່ໜ້ອຍ
ເປັນບັນຫາທີ່ຫຼາຍໆຄົນປະສົບພົບພໍ້ ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດບ້ານເຮົາຍັງບໍ່ທັນກ້າວໜ້າພໍສົມຄວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານຍັງຕ່ຳຖ້າທຽບກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ຄ່າຄອງຊີບພັດສູງຍ້ອນການຄວບຄຸມປະລິມານລາຄາສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຖານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍ.
2.ມີລາຍໄດ້ແຕ່ຊ່ອງທາງດຽວ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າຜ່ານມາໃນຂໍ້ທີໜຶ່ງ ເງິນເດືອນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານບ້ານເຮົາຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳ ຖ້າຈະອາໄສແຕ່ລາຍໄດ້ແຕ່ຊ່ອງທາງດຽວນັ້ນ ກໍ່ເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະເຫຼືອເງິນໄວ້ໃຫ້ອອມ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງຫາວຽກເສີມເຮັດໃນເວລາວ່າງເພື່ອເປັນການຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມໃຫ້ກັບຕົນເອງ.


3.ບໍ່ຢາກອອມ ແລະ ຂາດວິໄນທີ່ດີໃນການອອມ
ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການອອມເງິນດ້ວຍຊ້ຳ ເພາະເຫັນວ່າຕົນເອງຍັງໜຸ່ມຢູ່, ຫາກໍ່ເລີ່ມເຮັດວຽກ ເຖິງວ່າເງິນເດືອນຈະໜ້ອຍກໍ່ຕາມ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສຳລັບການອອມຢ່າງແນ່ນອນຖ້າຄິດຢາກອອມເງິນແທ້ໆ.
4.ໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປກັບສິ່ງທີ່ໄຮ້ສາລະ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົ້ນເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນມານັ້ນຮູ້ສຶກວ່າຢາກຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍໄປໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ກິນອາຫານທີ່ຫຼູຫຼາລາຄາແພງໆ ແລະ ຊຸມແຊວເຮຮາປາຕີ້ຕ່າງໆຢ່າງຄຶກຄະນອງ ໂດຍສະເພາະປີທີ່ຜ່ານມານີ້ຄົນລາວຖືໄດ້ວ່າມີສະຖິຕິໃນການດື່ມແອລກໍຮໍໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກວ່າໝູ່ທີ່ສຸດຖ້າທຽບກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນອາຊີ.


5.ຂາດການບໍລິຫານຈັດການເງິນທີ່ດີ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງບັນຊີຕິດຕາມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແມ່ນເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງເຮົາ ລອງເອົາວິທີນີ້ໄປໃຊ້ເບິ່ງກ່ອນໜຶ່ງເດືອນ ໂດຍບັນທຶກທຸກໆລາຍການທີ່ເປັນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບໍ່ວ່າຈະໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍກໍ່ຕາມ ເມື່ອຄົບກຳນົດທ້າຍເດືອນກໍ່ສະຫຼຸບເບິ່ງ ຖ້າມີລາຍຈ່າຍເກີນລາຍຮັບ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງກັບມາພິຈາລະນາເບິ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວໃນບັນຊີຂອງເຮົາ ຖ້າລາຍການໃດທີ່ບໍ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄ່າເຂົ້າໜົມ, ຄ່າກາເຟ, ອາຫານຫຼູ, ເຄື່ອງສຳອາງຕ່າງໆ…

ແລ້ວຕັດລາຍການຈຳພວກນີ້ອອກໄປໃນເດືອນຖັດໄປ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະຢັດລາຍຈ່າຍໄປໄດ້ອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງ.


Post a Comment

0 Comments