ເຮັດການຕະຫລາດດິຈິຕອນມີປະໂຫຍດຕໍ່ທຸກບໍລິສັດແນວໃດ...

ຈຸດປະສົງຫລັກຂອງການເຮັດຕະຫລາດກໍ່ຄື ເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ. ໃນປະຈຸບັນມີເຄື່ອງມືໃໝ່ໆໃນການເຮັດການຕະຫລາດເກີດຂຶ້ນມາຫລວງຫລາຍ ເຊັ່ນ : ontent, social media ແລະ digital ເຄື່ອງມືເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຕໍ່ການຕະຫລາດໃນປະຈຸບັນ. ເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝນີ້ປ່ຽນແປງໄປໄວຫລາຍ ເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄອຍຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກນິກໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ ເຊິ່ງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ປັບໂຕໄດ້ດີກ່ວາ ແລະ ແຂງແຮງກ່ວາເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້.- ການປ່ຽນແປງຂອງພະແນກ: CMO (Chief Marketing Officer ຕຳແໜ່ງສູງສຸດ ທາງການຕະຫລາດ ) ໃນບໍລິສັດ ຕ່າງໆເລີ່ມຮັບພະນັກງານຕຳແໜ່ງທີ່ມີຊື່ຕຳແໜ່ງວ່າ: Social media manager, Content strategist, Community manager ເຂົ້າມາ ແລະ ຕຳແໜ່ງທີ່ເລີ່ມຫາຍໄປກໍ່ຈະແມ່ນພວກກ່ຽວກັບເມກາຊີນ ແລະ ວາລະສານບໍລິສັດ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຕະຫລາດດິຈິຕັອນໃນປະຈຸບັນ.- Omni Channel Market ing ກໍແມ່ນການຫລຸກຊ່ອງວ່າງລະຫ່ວາງການຕະຫລາດແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ການຕະຫລາດແບບດິຈິຕັອນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຍົກໂຕຢ່າງງ່າຍໆ ເຊັ່ນ: ການແຈກໃບປິວໂຄສະນາ ເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນ Omni Channel ໂດຍການໃສ່ QR code, hashtag, ຊື່ເວັບໄຊ, ເຟສບຸກລົງໄປ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໃບປິວໂຄສະນາສາມາດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂລກອອນລາຍຂອງບໍລິສັດໄດ້ ເຊື່ອມໂຍງຊ່ອງທາງການຕະຫລາດໂລກອອນລາຍກັບໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງ.- ເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດກັບຄົນທົ່ວໂລກ: ການຕະຫລາດດິຈິຕັອນເປັນກຸນແຈດອກສຳຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກການຕະຫລາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ເປົ້າໝາຍທີ່ວ່າກໍ່ຄື: ການເພີ່ມຍອດຂາຍ ແລະ ສ້າງສຳພັນອັນດີກັບລູກຄ້າ ຕອນນີ້ມີເຄື່ອງມືໃໝ່ຫລວງຫລາຍໃຫ້ນັກການຕະຫລາດໄດ້ສຶກສາ ແລະ ເລືອກໃຊ້ໂລກແຫ່ງຍຸກດິຈິຕອນມັນບໍ່ຄືກັບເມື່ອກ່ອນອີກແລ້ວ ບັນຍາກາດເວລາໄປກິນເຂົ້າກັບໝູ່ກໍ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກເກົ່າ ຕັ້ງແຕ່ມີການເປີດໂຕເຟສບຸກ ແລະ ອິນສະຕຣາແກຣມ ວິທີການຫາແຟນ ຫລື ຫາຄູ່ລົມກໍ່ກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ໃຊ້ນິ້ວມືກົດສະໄລ້ໜ້າຈໍມືຖື ຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງໄດ້ປ່ຽນໄປແລ້ວ ນັກການຕະຫລາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈະຄອຍຕິດຕາມຄວາມທັນສະໄໝ, ກະແສນິຍົມ ແລະ ແນມຫາຊ່ອງທາງຢູ່ສະເໝີ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:Dek-D.com

Post a Comment

0 Comments