ເຄັດລັບໃນການເອົາຊະນະໃຈຄົນທີ່ບໍ່ມັກທ່ານ...

ເອບຣາແຮມ ມາສໂລ ເຈົ້າຂອງທິດສະດີລຳດັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມາສໂລ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ລະບຸຈະແຈ້ງວ່ານອກຈາກຄວາມຕ້ອງການທາງກາຍະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພແລ້ວ ມະນຸດທຸກຄົນຍັງຕ້ອງການຄວາມຮັກ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ, ການຍອມຮັບ ລວມທັງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ການໃຫ້ກຽດ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງມີຄຸນຄ່າ, ແຕ່ການຈະໄດ້ມາເຊິ່ງການຍອມຮັບທັງໃນດ້ານຄວາມຮັກ, ການເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ການໃຫ້ກຽດນັ້ນ ຍ່ອມຕ້ອງເອົາຊະນະໃຈກຸ່ມເປົ້າໝາຍນັ້ນໆໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຍິ່ງຫາກຕ້ອງການຈະເອົາຊະນະຄົນທີ່ບໍ່ມັກໜ້າກັນແລ້ວ ຍິ່ງເປັນເລື່ອງຍາກ ຫລື ເກືອບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ, ແຕ່ສຳລັບ ອະລິຊາ ໂຣເບີດ (Alicha Roberts) ເຈົ້າຂອງຜົນງານ How to Win Everyone’ Heart ແລ້ວ ນາງຢັ້ນຢືນວ່າ: ການເອົາຊະນະຄົນທີ່ບໍ່ມັກໜ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ແລະ ມີໂອກາດເຮັດ ໄດ້ສຳເລັດ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຝົນຄວາມສາມາດ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຈິດໃຈຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງດີເລີດນຳອີກ.ແຕ່ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ອົດທົນ, ຕັ້ງໃຈ ແລະ ບໍ່ທໍ້ຖອຍ: ການປ່ຽນແປງຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານລົບເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ເຫດຜົນ, ຢ່າຄາດຫວັງວ່າການເຮັດດີພຽງແຕ່ເທື່ອດຽວ ຫລື ສອງເທື່ອຈະສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຮູ້ສຶກຄົນຈາກລົບໃຫ້ເປັນບວກໄດ້ໃນທັນທີ.

2. ຫລຸດຄວາມຊັງ, ຜ່ອນຄວາມຄຽດ: ຫາກທ່ານຈະເອົາຊະນະໃຜຈັກຄົນ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກລົບກັບເຂົາຢູ່ ການກະທຳທີ່ສະແດງອອກໄປນັ້ນກໍ່ຈະເປັນແບບທຳທ່າ ຫລື ພະຍາຍາມ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງແລ້ວ ອີກຝ່າຍຍັງອາດບໍ່ມັກໜ້າທ່ານຫລາຍຂຶ້ນນຳອີກ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງປັບທັດສະນະຄະຕິຂອງຕົນເອງໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ.3. ທ່ອງຄາຖາທຳລາຍກຳແພງ: ໃຫ້ຮູ້ຈັກຂໍໂທດ, ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດຜິດພາດໄປ, ບໍ່ເມົາແຕ່ຖືກຽດ ຫາກຮູ້ຈັກເວົ້າຄຳນີ້ມາຈາກໃຈ ຄວາມໜັກເບົາຂອງອາລົມບໍ່ພໍໃຈຍ່ອມຫລຸດໜ້ອຍລົງໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຖ້າມີໂອກາດກໍ່ຄວນປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນດ້ວຍວິທີປະນີປະນອມ ເພາະການໃຫ້ອະໄພໂດຍຄວາມເຕັມໃຈ ຍ່ອມດີກ່ວາການໃຫ້ອະໄພຕາມມາລະຍາດ.

4. ຮູ້ວ່າເຂົາບໍ່ມັກຫຍັງກໍ່ປັບ: ເມື່ອທ່ານບໍ່ອາດປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງໃຜໄດ້ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງຫາວິທີແກ້ໄຂເອງ ຖ້າແກ້ໄຂເຊົາຂາດບໍ່ໄດ້ ເພາະມັນແມ່ນໂຕຕົນຄວາມເປັນທ່ານ ຢ່າງໜ້ອຍໆກໍ່ພະຍາຍາມຫລຸດພຶດຕິກຳນັ້ນໃຫ້ໄດ້ຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ກັບເຂົາກໍ່ຍັງດີ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກປະທັບໃຈວ່າທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເຂົາ.5. ຈິງໃຈ, ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ: ເຖິງເຮົາຈະຢາກໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກດີກັບເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຢ່າເວົ້າ ຫລື ສະແດງພຶດຕິກຳທີ່ເກີນໄປ, ເກີນຈິງ ເພື່ອເອົາອົກເອົາໃຈອອກນອກໜ້າ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຈາກໃຈຈິງຍອມຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກົງໄປກົງມາຈະດີກ່ວາ ເພາະຫາກທຸກຢ່າງແມ່ນການເຮັດທຳທ່າ ຮັບຮອງວ່າສິ່ງນີ້ຈະຢູ່ກັບທ່ານໄດ້ບໍ່ດົນ.

ເມື່ອທົດລອງເບິ່ງແລ້ວວ່າລະດັບຄວາມບໍ່ມັກໜ້າລະຫ່ວາງເຂົາ ແລະ ທ່ານເລີ່ມຫລຸດລະດັບລົງຈົນເກືອບຈະເຂົ້າສູ່ສະຖານະການປົກກະຕິ ຮອດຕອນນີ້ກໍ່ໄດ້ເວລາສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ເລີ່ນຕົ້ນສານຄວາມສຳພັນໃໝ່ຕໍ່ໄປໄດ້ເລີຍ.ອະລິຊາ ໂຣເບີດ ກ່າວໄວ້ຢ່າງໜ້າສົນໃຈວ່າ: “ທ່ານບໍ່ມີທາງເອົາຊະນະໃຈໃຜໄດ້ເລີຍ ຫາກເຂົາຄົນນັ້ນບໍ່ຮູ້ສຶກມັກ ຫລື ຊື່ນຊົມຫຍັງໃນໂຕທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງຢ່າຢ້ານທີ່ຈະປ່ຽນແປງ, ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະສະແດງຄວາມພິເສດໃນໂຕທ່ານອອກມາ” ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການສໍາຫລວດໂຕເອງວ່າມີດີຫຍັງແດ່ ແລ້ວພັດທະນາໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນໄປອີກ ຂະນະດຽວກັນກໍ່ບໍ່ລືມທີ່ຈະສຳຫລວດຂໍ້ເສຍ ຫລື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງໂຕເອງວ່າມີຫຍັງແດ່ ແລ້ວພະຍາຍາມເຊົາ ຫລື ແກ້ໄຂ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄະລິກກະພາບ, ທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄຸນນະທຳ ແລະ ສິນທຳໃນໃຈ, ຮູ້ຈັກເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ເພາະໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ທ່ານຄົນດຽວ.ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງຕ້ອງຮູ້ຈັກເປັນຝ່າຍໃຫ້ຫລາຍກ່ວາຝ່າຍຮັບ, ຮູ້ຈັກຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄົນອື່ນ, ເຄົາລົບ ແລະ ໃຫ້ກຽດ, ເບິ່ງຂ້າມຂໍ້ເສຍ ຫລື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຜູ້ອື່ນໃຫ້ເປັນ ເພາະໂລກນີ້ບໍ່ມີຫຍັງສົມບູນແບບ ແມ່ນແຕ່ໂຕທ່ານເອງກໍ່ຕາມ, ຕ້ອງຮູ້ຈັກຫົດຢືດປະນີປະນອມ ແລະ ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ຜູ້ອື່ນກ່ອນສະເໝີ ເພື່ອທີ່ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ, ເຂົ້າໃຈໂຕຕົນ ແລະ ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການເລິກໆໃນໃຈຂອງເຂົາແດ່. ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານກ້າຍອມຮັບ ແລ້ວຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງໂຕເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໄວ້ໄດ້ ຜູ້ຄົນອ້ອມຂ້າງ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ເຄີຍບໍ່ມັກຂີ້ໜ້າທ່ານມາກ່ອນກໍ່ຍ່ອມສັງເກດເຫັນວ່າທ່ານເປັນຄົນທີ່ໜ້າຍອມຮັບ ແລະ ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນມາທັນທີ ສັນຍານບົ່ງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງກໍ່ຄື ການປະຕິບັດຕໍ່ທ່ານ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆທີ່ປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ລວມເຖິງອາດມີໂອກາດດີໆອື່ນໆເຂົ້າມາຫາກໍ່ເປັນໄດ້. ລອງເຮັດຕາມທີ່ແນະນຳນີ້ ແລະ ຍິ່ງຖ້າພະຍາຍາມຝຶກຝົນຕົນເອງເລື້ອຍໆໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ທ່ານຈະຮູ້ວ່າການເອົາຊະນະໃຈໃຜຈັກຄົນນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ.

Post a Comment

0 Comments